Lees voor

Handleiding: Detoxificatie van psychoactieve middelen (2017)

BehandelingO.b.v. literatuurO.b.v. praktijkervaringenHandboekMiddelen algemeen

Deze Handleiding beschrijft hoe detoxificeren op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Deel 1 beschrijft de algemene taken per consult. Deel 2 geeft per psychoactieve stof aan wat er gedaan moet worden tijdens het indicatietraject, welke medische behandelingen ingezet kunnen worden en waar specifiek op gelet moet worden. Het gaat hierbij om: alcohol, opioïden, benzodiazepinen, gamma-hydroxybutyraat (GHB), stimulantia, cannabis, tabak en ketamine. Deel 3 beschrijft de vragenlijsten voor het monitoren van het detoxificatieproces, de ROM-D.

Deze handleiding is een samenwerking van Verslavingskunde Nederland en Perspectief Uitgevers.

Bekijk onderzoek