Lees voor

MDR stoornissen in het gebruik van alcohol (herziene richtlijn) (2024)

BehandelingRichtlijnAlcohol

De multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol heeft als doel een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol in Nederland. Deze richtlijn bevat ook een weergave van de visie van patiënten op herstel. Waar mogelijk is in de conclusies en aanbevelingen onderscheid gemaakt tussen de behandeldoelstelling abstinentie en minder drinken. De richtlijn is bedoeld voor professionals werkzaam binnen de eerstelijnszorg, algemene geestelijke gezondheidszorg en specialistische geestelijke gezondheidszorg, inclusief verslavingszorg en forensische zorg.

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt), Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) en patiëntenorganisatie Het Zwarte Gat.

De multidisciplinaire richtlijn is ook te vinden op de database van de federatie van medisch specialisten. De conclusies en aanbevelingen zijn ook overgenomen in de zorgstandaard alcohol.

 

Bekijk onderzoek