“De sociale verslavingszorg en de samenwerking met gemeenten zijn bij ons goed geregeld”

Amethist Verslavingszorg maakt sinds dit jaar deel uit van Verslavingskunde Nederland. Amethist heeft haar hoofdkantoor in Almere en is een dochteronderneming van Tactus Verslavingszorg en ggz Centraal. Amethist is gespecialiseerd in verslavingszorg, en werkt veel met samen met andere partijen wanneer specialistische zorg nodig is. Annet van Veenhuisen werkt sinds zes jaar bij Amethist en is sinds drie jaar directeur.

 

Wat is kenmerkend voor Amethist?
“Tussen alle grote partijen zijn wij klein genoeg om wendbaar te zijn,” zegt directeur Annet van Veenhuisen. “Iedereen kent elkaar, er werken 100 mensen en er is een klein managementteam. Als één van de weinige verslavingszorginstellingen is er geen tekort aan werknemers. Mensen voelen zich verbonden met Amethist, waardoor anderen zorgverleners er ook graag willen werken. Die verbondenheid heeft een aanzuigende werking. De sfeer en kwaliteit zijn weer bevorderlijk voor de cliënten.”

Wat is de reden om deel uit te maken van Verslavingskunde Nederland?
“De verslavingszorg is een wereld op zich, relatief klein. Daarom is het goed om ons netwerk uit te breiden. Binnen Verslavingskunde Nederland is veel expertise aanwezig en door de uitwisseling leer je van elkaar. Amethist heeft daarnaast ook veel te bieden. Bepaalde thema’s zijn bij ons goed geregeld, zoals de sociale verslavingszorg en de samenwerking met gemeenten. En we hebben specifieke ideeën over hoe je zo efficiënt mogelijk kan werken.”

“Je komt niet verder als je blijft werken vanuit je eigen hokje”

Heb je daar een concreet voorbeeld van?
“Ik heb vroeger binnen de ggz veel op gesloten afdelingen gewerkt. Het kwam regelmatig voor dat cliënten daar wegliepen. Vaak kwamen ze uit zichzelf weer terug, maar het kostte veel tijd en energie om ze te achterhalen. Toen ik bij Amethist kwam zag ik daar bekenden uit de gesloten afdelingen terug in de gebruikersruimte. Als we toen geweten hadden dat ze daar zaten, was een telefoontje genoeg geweest om de cliënten terug te halen. Samenwerking tussen ggz en de verslavingszorg is dus erg belangrijk. Je komt niet verder als je blijft werken en denken vanuit je eigen hokje. De vraag is: hoe doe je dat en hoe doe je dat efficiënt?”

Hoe gaan jullie die ideeën binnen het netwerk op de kaart zetten?
“We willen graag bijdragen aan het kennisknooppunt Sociale Inclusie. Ik heb onderzoek gedaan naar de inclusieve wijk en de samenwerking van ketenpartners: hoe kun je mensen helpen en mee laten doen in de maatschappij. Dus het thema ligt me na aan het hart. Daarnaast vinden we het belangrijk om na te denken over hoe je de kwaliteit van de verslavingszorg op een hoger plan brengt, Er zijn veel ontwikkelingen, maar wat werkt echt? Aan die ontwikkeling willen we graag een bijdrage leveren door deel te nemen aan de programmalijn Uniforme Werkwijzen.”