DOELEN

 

De ambitie van Verslavingskunde Nederland is verslavingsproblematiek voorkomen en meer mensen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever te bereiken en te behandelen en daarmee de maatschappelijke gevolgen en schade van verslavingsproblematiek te verminderen. Zij wil hiermee bijdragen aan een gezonde en veilige samenleving. 

Uitgangspunt hierbij is de inzet op preventie, dan wel vroegtijdig, kortdurend en effectief behandelen, waarbij de cliënt zoveel als mogelijk in zijn of haar eigen omgeving wordt geholpen en gebruik gemaakt wordt van hulpbronnen uit de eigen omgeving (systeem).
Indien nodig wordt er intensiever of langdurig behandeling of begeleiding ingezet.

De kwaliteit en effectiviteit van behandeling, maar ook preventie en het werk voor deze doelgroep binnen een justitieel kader, kan op basis van nieuwe inzichten steeds verder ontwikkeld worden.

 

Binnen Verslavingskunde Nederland worden de volgende doelen nagestreefd:

 

  1. Minder mensen raken verslaafd en minder mensen komen in de problemen door verslaving, problematisch middelengebruik en/of risicovol gedrag dat kan leiden tot verslaving.
  2. Kennis, kunde en zorg op het gebied van verslaving zijn ontsloten.
  3. Er is een gezamenlijke omgeving gecreëerd waarin mensen met een verslaving hun krachten en mogelijkheden kunnen hervinden en benutten, mede door het bevorderen van sociale inclusie.
  4. Goed opgeleide professionals komen samen met de cliënt tot een passende behandeling gericht op herstel, waarbij we “passend” definiëren als kosteneffectief, context- en evidence based.
  5. Er wordt met professionele standaarden gewerkt.