Voor een compleet overzicht van onze publicaties verwijzen wij u naar de website van Stichting Resultaten Scoren, de naam van deze stichting is per mei 2019 gewijzigd is Stichting Verslavingskunde Nederland.

 


Implementatie van vroegsignalering alcoholproblematiek

In 2021 is de Werkgroep Tweede Lijn gestart met onderzoek naar aandacht voor de (vroeg)signalering van alcoholproblematiek binnen het GGZ-veld. Hierbij richtte de werkgroep zich specifiek op het signaleren en het daarop aanbieden van hulp bij cliënten die binnenkomen voor hun psychische problematiek. De handreiking die er nu ligt is bedoeld voor ggz-professionals en beschrijft puntsgewijs hoe zij (vroeg)signalering van alcohol kunnen implementeren.

Download
Handreiking Vroegsignalering in de GGZ_D
Adobe Acrobat document 651.5 KB

Download
Consensusdocument Verslavingskunde Nederland – Zorgverzekeraars Nederland inzake Kwaliteit van Verslavingszorg
Verslavingskunde Nederland en Zorgverzekeraars Nederland treffen elkaar sinds 2019 geregeld en hebben de ambitie om nauw samen te werken met als doel de onderscheidende kwaliteit van verslavingszorg in Nederland te verhogen. Onderhavig Consensusdocument inzake kwaliteit van zorg in de vz is hiervan een eerste gezamenlijk resultaat dat door beide partijen onderschreven wordt.
Dit document is tot stand gekomen middels een gezamenlijke werkgroep.
Consensusdocument ZN VKN inzake kwalitei
Adobe Acrobat document 178.9 KB

Download
Alcoholinterventies voor volwassen drinkers (en hun naasten) - Wat past wanneer?
VK_flowchartDRINKEN_LINKS.pdf
Adobe Acrobat document 90.6 KB

Download
Antenne Regiomonitor 2020-2021
regiomonitor 2021 Definitief.pdf
Adobe Acrobat document 9.1 MB
Download
Interview Ton Nabben Regiomonitor 2020 -
Adobe Acrobat document 106.4 KB

Handreiking Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine - Marjolein van Tongeren, Elske Wits, Boukje Dijkstra

Download
2021
Handreiking Opiaatonderhoudsbehandeling
Adobe Acrobat document 1.3 MB
Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.

PROJECTEN PREVENTIEAKKOORD ALCOHOL - SEPTEMBER 2020


Download
Factsheet PROJECTEN PREVENTIEAKKOORD ALCOHOL - Subproject Verbetering Consultatie en Advieslijn -VERSTERKEN VAN DE PREVENTIE EN VROEGSIGNALERINGS- EN ZORGKETEN - sept 2020
0VER0219.01 factsheet versterken prevent
Adobe Acrobat document 150.2 KB

Download
Factsheet PROJECTEN PREVENTIEAKKOORD ALCOHOL - Subproject Moti-55 - VERSTERKEN VAN DE PREVENTIE EN VROEGSIGNALERINGS- EN ZORGKETEN - sept 2020
0VER0219.01 factsheet versterken prevent
Adobe Acrobat document 148.7 KB

Download
Factsheet PROJECTEN PREVENTIEAKKOORD ALCOHOL - Subproject E-health - VERSTERKEN VAN DE PREVENTIE EN VROEGSIGNALERINGS- EN ZORGKETEN - sept 2020
0VER0219.01 factsheet versterken prevent
Adobe Acrobat document 155.7 KB

Download
Factsheet PROJECTEN PREVENTIEAKKOORD ALCOHOL - Tweede Lijn sept 2020
0VER0219.01 factsheet preventieakkoord a
Adobe Acrobat document 164.9 KB

Download
Factsheet PROJECTEN PREVENTIEAKKOORD ALCOHOL - Naasten sept 2020
0VER0219.01 factsheet preventieakkoord a
Adobe Acrobat document 150.6 KB

HANDREIKING VROEGSIGNALERING ALCOHOLGEBRUIK VOOR ZORGPROFESSIONALS IN ZIEKENHUIZEN - JUNI 2020


Download
Algemene handreiking vroegsignalering alcoholgebruik voor zorgprofessionals in ziekenhuizen in Nederland
Handreiking vroegsignalering alcoholgebr
Adobe Acrobat document 897.4 KB

STOPPEN MET ROKEN KAARTJE - MEI 2020

Download
Download dit handige kaartje 'Stoppen met roken'
Maak stoppen met roken bespreekbaar met je cliënt aan de hand van dit kaartje. Daarop staan een paar vragen die je helpen het gesprek te voeren en praktische afspraken te maken.
Kaart Rookvrij Algemeen.pdf
Adobe Acrobat document 113.5 KB

RAPPORT STATE OF THE ART ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENINGEN EN VERSLAVING - JANUARI 2020


Download
State of the Art Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en Verslaving
Kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland gaven onderzoeksbureau Mark Bench de opdracht om te onderzoeken hoe vaak de combinatie van psychische aandoeningen en verslaving (comorbiditeit) voorkomt, wat het beloop van de aandoening is en welke zorg cliënten vervolgens ontvangen.
Rapport State of the Art_EPA_Verslaving_
Adobe Acrobat document 922.4 KB

REFLECTIEONDERZOEK EMILY VAN KLEUNEN - FONTYS HOGESCHOOL JOURNALISTIEK "WAT KUNNEN KRANTENREDACTIES DOEN OM GENUANCEERD OVER MENSEN MET EEN VERSLAVING TE SCHRIJVEN?" - NOVEMBER 2019


Download
"Wat kunnen krantenredacties doen om genuanceerd over mensen met een verslaving te schrijven?" met medewerking van Verslavingskunde Nederland tot stand gekomen.
Reflectieonderzoek officieel nov 2019 Em
Adobe Acrobat document 721.4 KB

Workbook 2 cognitive behavioural therapy for substance us and gambling 

Bij behandelcentra voor verslaving in ons land melden zich steeds vaker mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn om een behandeling te kunnen volgen, maar wel de Engelse taal voldoende beheersen. Voor centra die aan deze behandelbehoefte tegemoet willen komen is nu een Engelstalige editie beschikbaar van Werkboek 2 cognitieve gedragstherapie bij middelen en gokken: Workbook 2 cognitive behavioural therapy for substance us and gambling. Te bestellen via Perspectief Uitgevers of de gespecialiseerde online boekhandels.

 


Download
Engelstalig addendum bij Handleiding 2 - CGT
Om behandelcentra voor verslaving behulpzaam te zijn bij de behandeling van mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn om een behandeling te volgen, is een Addendum gemaakt bij de ‘Handleiding 2 Individuele cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik’. In dit Addendum zijn Engelse vertalingen opgenomen van de psycho-educatie in Handleiding 2, uitleg van begrippen en middeleninformatie.
Addendum_ENG_Handleiding_2-1.pdf
Adobe Acrobat document 199.7 KB

FACTHSHEET ROOKVRIJE TOEKOMST - 2018

Download
Factsheet Rookvrije toekomst
In een overzichtelijk document staat informatie voor cliënten die overwegen om te stoppen met roken. met een aantal praktische tips.
SRS1801-01 Factsheet rookvrije toekomst_
Adobe Acrobat document 5.0 MB

FACTSHEET HERSTEL EN VERSLAVING - 2018


Download
Factsheet Herstel en Verslaving
GGZ1830-01 Factsheet Herstel en Verslavi
Adobe Acrobat document 614.6 KB
Download
Factsheet Herstel en Verslaving
GGZ1830-01 Factsheet Herstel en Verslavi
Adobe Acrobat document 614.6 KB

FACTSHEET STIGMA EN VERSLAVING - 2017


Download
Factsheet Stigma en Verslaving
GGZ1719-01 Factsheet Stigma en verslavin
Adobe Acrobat document 1.5 MB