“Gebiedsgericht werken en digitalisering zijn onze speerpunten”

Vincent van Gogh is sinds dit jaar kernlid van Verslavingskunde Nederland. Een interview met René Adriaanse, directeur Residentieel en Hoog Specialistisch.

Wat is de kern van Vincent van Gogh?
René Adriaanse: “Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid is een organisatie die al meer dan 100 jaar weet mee te bewegen met wat de maatschappij nodig heeft als het gaat om geestelijke gezondheid. Een organisatie die streeft naar een samenleving die gewoon doet over psychiatrie en waarin mensen de mentale veerkracht hebben om van waarde te blijven voor zichzelf en anderen. Met als vergezicht een ggz die bijdraagt aan sneller herstel, met een grotere rol voor de alledaagse sociale omgeving daarin.”

Kun je ons meer vertellen over Vincent Verslavingszorg?
“Met Vincent van Gogh richten we ons ook op de zorg voor mensen met een lichte of ernstige verslaving. We doen dit onder de naam: Vincent Verslavingszorg. Vincent Verslavingszorg richt zich op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven. We bieden geïntegreerde behandelingen in Brabant, Limburg en Gelderland, met zelfs een gespecialiseerd programma voor Korsakov en alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen in Venray en een klinische detox-afdeling in Venlo.”

Waarom vindt Vincent van Gogh het belangrijk kernlid te zijn van Verslavingskunde Nederland?
“Zichtbaarheid en vindbaarheid van de zorg staan bij ons hoog op de agenda. Dat is ook de reden waarom Vincent van Gogh kernlid is van Verslavingskunde Nederland. We willen ons binnen dit netwerk actief inzetten op twee belangrijke pijlers, namelijk gebiedsgericht werken en digitalisering van behandelingen. En samen bereiken we meer dan alleen, dus deelnemen aan dit netwerk is voor ons om die reden ook heel waardevol.”

duurzame oplossingen creëren voor de wachtlijsten en de tekorten op de arbeidsmarkt

Wat bedoel je met ‘gebiedsgericht werken’?
“We geloven in lokaal behandelen daar waar het kan. We faciliteren daarom programma’s in verschillende regio’s. De meerwaarde zit in de gebundelde expertise, om de beste evidence-based behandelingen te kunnen geven daar waar nodig. Vincent van Gogh ziet een belangrijke rol voor Verslavingskunde Nederland door actief bij te dragen aan de ontwikkelingen op dit gebied.”

Digitalisering is niet meer weg te denken. Hoe geeft Vincent van Gogh vorm aan deze beweging?
“Een ander belangrijk speerpunt van Vincent van Gogh is om duurzame oplossingen te creëren voor de wachtlijsten en de tekorten op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om vooruitkijken; hoe ziet de geestelijke gezondheidszorg er over 15 jaar uit, wat is nodig en wat kunnen wij doen? We bouwen al enige tijd aan een digitaal ecosysteem, waarbij we al met meerdere partijen in gesprek zijn over hoe we dit platform in gaan richten. Bijvoorbeeld met huisartsen, zij vertellen ons hoe zo’n digitaal platform hen het beste kan ondersteunen. Want willen we in de toekomst zorg aan iedereen kunnen blijven bieden, dan is het nodig om ‘lichtere’ zorg veel meer digitaal aan te bieden. De kennis en ervaringen die we bij Vincent van Gogh al ophaalden, brengen we mee naar het netwerk van Verslavingskunde Nederland en is voor alle (zorg)partijen en uit eindelijk de mens essentieel om te bouwen aan de geestelijke gezondheidszorg van morgen.”