Redesigning Relapse TRIPS

Op het gebied van terugvalpreventie en herstel is voor jongeren met een verslaving nog weinig ontwikkeld en de beschikbare initiatieven zijn voornamelijk gericht op volwassenen. Zo is terugval bij jongeren vaker een gevolg van sociale druk en invloed van leeftijdgenoten, terwijl het bij volwassenen meestal voortkomt uit interne psychische of sociale relatieproblemen. Daarnaast is preventie op dit moment veelal gericht op het individu, terwijl de context (zoals ouders, school en vrienden) een grote rol spelen maar nog in weinig initiatieven betrokken worden.

Redesigning Relapse is een ontwerponderzoek waarin Brijder Jeugd, YOUZ Verslavingszorg en Redesigning Psychiatry verkennen hoe adolescenten en hun sociale omgeving die worstelen met verslaving vanuit een nieuwe visie op terugval ondersteund kunnen worden. Vanuit dit nieuwe perspectief op de verslavingsproblematiek verschuiven we de focus van het voorkomen van terugval naar het versterken van de veerkracht van jongeren en hun sociale netwerk. Om zo beter om te kunnen gaan met de ups en downs die deel uitmaken van de reis naar herstel. De nieuwe lens is niet stoornisgericht, maar interactiegericht: het gaat over veerkracht en balans vinden.

Interdisciplinair team

In dit project wordt samengewerkt in een interdisciplinair team van ontwerpers, zorgprofessionals, jongeren en hun omgeving. Het doel is om jongeren handvatten te bieden om -ook buiten de behandeling- in een gewenst evenwicht te komen en te blijven. De omgeving wordt hierbij mee-ontworpen. Het project wordt gefinancierd door het AGIS-innovatiefonds.

TRIPS: vernieuwende manier om te werken aan terugvalpreventieplan

Een ontwerp dat uit dit onderzoek is gekomen is TRIPS. Dit ontwerp hebben we getoetst in een pilot in maart en april. TRIPS is een vernieuwende manier om met jongeren in behandeling te werken aan het terugvalpreventieplan. Het nieuwe plan gaat over het herkennen, bespreken en opschrijven van signalen wanneer het minder gaat. Stap voor stap kijken de jongeren samen met de behandelaar terug en maar ook vooruit om zo veerkracht op te bouwen. Het boek dient als een gelijkwaardige gespreksstarter en fysiek archief waarin het proces van herstel wordt vastgelegd en de jongere eigenaarschap behoudt. Zo kunnen ze dit proces ook met hun omgeving bespreken.

Ook gaan de jongeren in TRIPS onderzoeken waar ze energie van krijgen door middel van een interactieve brainstorm. Samen met de behandelaar gaan ze in gesprek over hun missies, passies, activiteiten die daarbij aansluiten en de mensen in hun netwerk die ze hierin kunnen betrekken. Deze vullen ze in op de vormen die samen een puzzel vormen. Door vormen bij elkaar te plaatsen ontstaat er een plan. Hiermee vormen de jongeren een dagelijks ritme waar ze op kunnen leunen. Waarbij er voor hun netwerk ook een rol is weggelegd.

Meer informatie:

Redesigning Relapse | Wetenschappelijk onderzoek | Brijder
www.agisinnovatiefonds.nl/open-oproep/latent-talent-fase1-redesigning-relapse.html
www.redesigningpsychiatry.org

<< terug naar overzicht