AGENDA 2021


  • 2021 "Het stigma voorbij" - destigmatiseren in de ggz/verslavingszorg
    Verslavingskunde Nederland geeft je vanuit de Programmalijn Sociale Inclusie in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma en Kenniscentrum Phrenos bij ‘Het stigma voorbij’ handvatten voor destigmatisering die je in je eigen werk kunt gebruiken. Datum volgt.

AGENDA 2020


  • 10 november 2020 - Webinar over het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) 
    De stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) organiseert op dinsdag 10 november 2020 van 10.00 tot 11.00 uur een webinar over het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). Het thema is Wat doe je met LADIS: Praktijkvoorbeelden over het gebruik van gegevens uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem https://www.sivz.nl/nl/nieuws

  • 16 oktober 2020 - In plaats van een Landelijke Dag Verslavingskunde wordt dit jaar een online Clubmiddag gehouden van 13.00 - 16.00 uur. Meer info en het programma. 

  • Oktober 2020 - Stoptober
    Stoptober is een grote landelijke campagne om rokende Nederlanders aan te moedigen 28 dagen niet te roken. Het is een bewezen effectieve manier om rokers te helpen definitief te stoppen. Duizenden zorgprofessionals en tientallen organisaties brengen Stoptober onder de aandacht bij hun cliënten/patiënten. Meedoen is heel laagdrempelig. Kijk hier.