Deelsessies 16 oktober 2018


1.

Behandelen van verslaving bij LVB:
het kan WEL!
 
Joanneke van der Nagel en Irene van der Linden

De afgelopen jaren is er veel ontwikkeld om de zorg voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking en verslaving vorm te geven. Maar wat ook al weer precies? En hoe implementeer je dat in je organisatie en de ketenzorg? In deze praktische workshop bekijken we een aantal landelijk beschikbare methodieken.

Sprekers:
Joanneke van der Nagel is psychiater, opleider & senior onderzoeker bij Tactus verslavingszorg en hoofd kenniscentrum LVB en Verslaving.
Irene van der Linde is verpleegkundig specialist bij Tactus Verslavingszorg

Werkvorm:
Praktische workshop


2. 

Verslaving en PTSS: actuele inzichten

en klinische praktijk in de Nederlandse

verslavingszorg

Germa Nass en Leon van Rens

 

Het samengaan van stoornissen in het gebruik van middelen en posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is in de verslavingszorg één van de meest voorkomende dubbele diagnose. Hoewel richtlijnen een gelijktijdige behandeling adviseren, is de uitvoerbaarheid van dit advies complex. Richtlijnen bieden slechts beperkt handvatten over hoe geïntegreerde of gelijktijdige behandeling vorm te geven. Afgelopen jaren is middels een enquête- en vignettenstudie bekeken hoe we in de Nederlandse verslavingszorg omgaan met diagnostiek en behandeling van PTSS bij onze cliënten. In de deelsessie zullen we de belangrijkste bevindingen presenteren en ingaan op ontwikkelingen, misverstanden en uitdagingen rondom behandeling van trauma en verslaving. De verschillende gezichtspunten en behandelmogelijkheden worden besproken, waarbij aan de hand van prikkelende stellingen en praktijkvoorbeelden uitwisseling en discussie plaatsvindt over toepassing van gelijktijdige behandeling in 


Sprekers:
Germa Nass is GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist (GIOS) en Cognitief Gedragstherapeut VGCt bij IrisZorg.de klinische  praktijk.
Leon van Rens is Klinisch Psycholoog, Hoofd Zorg en Cognitief Gedragstherapeut VGCt bij IrisZorg.

Werkvorm
Interactieve presentatie


3.    
CGT-behandeling voor Jongeren en verslaving: handleiding voor hun eigen plan!
J
annet de Jonge en Renske Spijkerman

 

Deze deelsessie beslaat de lancering van een volledige herziening van de CGT-behandeling voor jongeren met verslaving!  In deze workshop worden de achtergronden van deze herziening geschetst. De doelstelling van de behandeling, de doelgroep en de plek in het palet van bestaande CGT-behandelingen voor verslaving en jongeren worden verhelderd. De inhoud van de bijeenkomsten wordt gedeeld en er wordt geoefend met specifieke motiverende gedragstherapeutische onderdelen. De workshop zal bestaan uit een mix van de theoretische onderbouwing en verantwoording én praktische oefeningen voor behandelaars.


Sprekers:
Jannet de Jonge is associate lector/gz-psycholoog bij Hogeschool Windesheim/Dimence,

Renske Spijkerman is senior onderzoeker bij Parnassia Addiction Research Centre

 

Werkvorm:
Workshop


4.   
Wat werkt in behandeling bij tabaksverslaving?
Robert van de Graaf 

Robert van de Graaf, verslavingsarts KNMG, neemt ons mee in de zorg voor mensen met een tabaksverslaving. Stoppen met roken is niet gemakkelijk maar met de juiste interventies is er echt wat aan te doen.  Hoe geef je mensen, die willen stoppen met roken, de juiste zorg?

     Hoe kun je blijven motiveren? Welke methodes kun je hiervoor inzetten en welke kennis heb je

     nodig om stoppers goed te kunnen ondersteunen?
In een interactieve werkvorm waarbij ervaringskennis gebruikt wordt neemt Robert je mee in de zorg voor mensen die verslaafd zijn aan tabak/roken. Want wat is het mooi als de roker aan het eind van zijn behandeling kan zeggen: Stoppen met roken, ik kan het!

Spreker

Robert van de Graaf is verslavingsarts bij Verslavingszorg Noord Nederland

Werkvorm:

Workshop


5.
Internetverslaving

Herm Kisjes

Inhoud

Internet heeft ons veel goeds gebracht, maar het bracht ons op zijn minst één nieuw probleem: de (soms oncontroleerbare) behoefte om online te zijn. Wanneer kun je nu spreken van een internetverslaving? Welke problemen ontstaan er als iemand eindeloos bezig is met gamen, telefoongebruik, online gokken of internetporno. In deze workshop word je meegenomen in de wereld van problematisch internetgebruik. Hoe kun je het herkennen en hoe zou je kunnen helpen?

Spreker:
Herm Kisjes is verpleegkundig specialist GGZ, trainer en schrijver op het gebied van psychiatrie en verslaving, en werkzaam bij GGZ Momentum en Fontys Hogeschool. Hij is coauteur van de boeken ‘Its all in the games’, ‘Gamen en autisme’, ‘Socialbesitas’, 'Studeren onder invloed' en ‘Internetverslaving’.


Werkvorm

Debat


6.
Deze sessie wordt maar 1x aangeboden: in de 1e ronde

Thuisdetox - hoe samenwerking tussen instellingen een module kan versterken
Monique Bongaerts en Robert Hilse


Een detoxificatie thuis met een speciaal team kan het gat tussen kliniek en ambulante detox opvangen: de benadering is intensiever dan een ambulante detoxificatie via de polikliniek maar niet zo ingrijpend als een opname. Een presentatie over de kracht van samenwerking op het gebied van innovatie, in dit geval de thuisdetox, en hoe dat de cliënt ten goede komt. 

Sprekers:
Robert Hilse is psychiater bij Mondriaan
Monique Bongaerts is verslavingsarts bij Mondriaan

Werkvorm:
Presentatie


7.
Deze sessie wordt maar 1x aangeboden: in de 2e ronde
Meten in de verslavingszorg: het werkt!
Suzan Oudejans en Wencke de Wildt

In deze interactieve sessie wordt een overzicht gegeven van vijftien jaar meten in de verslavingszorg. In vogelvlucht zullen we de geschiedenis belichten, de betekenis van uitkomsten duiden en een blik werpen op de toekomst. We bespreken de keuzes die in de verslavingszorg zijn gemaakt om tot uniformiteit in uitkomstenmeting te komen. Enkele voorbeelden van het gebruik van behandeluitkomsten in de klinische praktijk worden gepresenteerd en bediscussieerd. Wat is de betekenis van deze uitkomsten en hoe kun je leren van uitkomsten in de praktijk? Tot slot staan we stil bij de ambities en plannen van Verslavingskunde Nederland om het gebruik van uitkomsten door te ontwikkelen en benutten we hierbij graag de aanwezige expertise en ideeën van de deelnemers. 

Sprekers:
Suzan Oudejans is onderzoeker en mede-eigenaar van Mark Bench, bureau voor onderzoek en advies in de GGZ en in de verslavingszorg.
Wencke de Wildt is directeur behandelzaken bij Jellinek

Werkvorm:
Informatief, interactief, discussie


8.
Wat hebben we aan neurowetenschappelijk onderzoek voor de behandeling van verslaving?

Ruth van Holst en Renée Schluter

Inhoud:
Tijdens deze interactieve masterclass nemen we u in een aantal stappen mee van methode naar praktijk. We beginnen bij functionele MRI, en wat daarmee gemeten wordt, om vervolgens deze kennis te vertalen naar de neurobiologie van middelen- afhankelijkheid. Vanuit deze neurobiologische kennis bespreken we hoe reeds bestaande, als wel nieuwe behandelingen hun effect hebben. Aan het eind van deze sessie bent u helemaal bij over de ins en outs van functionele MRI, de kennis die door middel van deze techniek verworven is bij middelen afhankelijkheid, en de behandelingen die ingaan op de verstoorde neurobiologie.

Sprekers:
Ruth van Holst, PhD Amsterdam UMC, afdeling Psychiatrie
Renée Schluter, MSc
Amsterdam UMC, afdeling Psychiatrie. Schluter doet onderzoek naar magnetische hersenstimulatie als aanvullende behandeling bij alcohol afhankelijkheid

 


Werkvorm:
Interactieve masterclass


 

9.
Culturele diversiteit in de verslavingszorg: de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen

Ahmet Turkmen en Romeo Ashruf

 

Veel hulpverleners geven aan dat ze moeite hebben met het behandelen van allochtonen (ze zijn anders, ze begrijpen me niet, ze zijn onwillig, de taalbarrière etc). Hetzelfde zien we ook bij allochtone hulpvragers (niet begrepen voelen, geen vertrouwen in de hulpverlener, taalproblemen etc). Logisch dat een en ander zo moeizaam en frustrerend verloopt. De oorzaken hiervan en de mogelijkheid hier actief verbetering in te brengen zijn de onderwerpen die in deze workshop zullen worden besproken. Deze workshop gaat in op ervaring en kennis van zowel hulpverlener als hulpvrager. Ter illustratie en kennismaking wordt het boek Tabu/Taboe over verslaafde in herstel Ahmet Turkmen ingezet. Het boek vertelt over het taboe van verslaving binnen de Turkse gemeenschap en komt 22 september uit.

 

Sprekers:
Ahmet Turkmen is medewerker herstelondersteuning bij Kwintes,
eigenaar van Herstelkompas en ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma.

Romeo Ashruf is verslavingsarts bij Brijder Verslavingszorg.

 

Werkvorm:
Workshop


10.
‘Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken’
Theo Maas en Martijn Planken


Inhoud:

De campagne: ‘Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken’ heeft als doel de normalisering van drugsgebruik onder de bevolking in de politieregio Oost Brabant tegen te gaan en zodoende de gezondheid en de sociale en fysieke veiligheid te bevorderen. De strategie bestaat voornamelijk uit het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is. Binnen het project wordt samenwerking gezocht met ouders, jongeren, gemeenten, GGD, verslavingszorg, politie, zorgverleners, scholen en andere organisaties die iets met jongeren van doen hebben.

 

Sprekers:
Theo Maas is sinds 2010 PvdA-wethouder in Someren en als zodanig initiatiefnemer van de campagne ‘Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken’.

Martijn Planken is begonnen als preventiewerker bij het voormalig ZCAD, was daarna campagneleider van de campagnes DRANK maakt meer kapot dan je lief is en DRANK De kater komt later. Sinds half april is hij als kwartiermaker bij Novadic-Kentron bezig om ‘Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken’ vorm te geven.

 

Werkvorm:
Workshop


11.
Trends en ontwikkelingen op de Nederlandse drugsmarkt

Charles Dorpmans


Inhoud
Novadic-Kentron is sinds 1989 onderdeel van het landelijke DIMS (Trimbos-Instituut) met zeven testlocaties in Noord-Brabant. Wekelijks leveren gebruikers anoniem drugs-samples aan ter analyse op werkzame stoffen en samenstelling. Sindsdien worden nieuwe ontwikkelingen gemonitord en is zicht op en inzicht in de drugsmarkt ontstaan, zoals bijv. rond de toename van Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). Deze informatie wordt ingezet om drugsbeleid vorm te geven en preventieve interventies te ontwikkelen. Nieuwe verslavingen: gedragsverslavingen (seksverslaving, social media, binge watching).


Spreker
Charles Dorpmans is werkzaam bij Novadic-Kentron. Hij is preventiewerker en coördinator van de DIMS testservice (Drugs Informatie & Monitoring Systeem) in Brabant. Zelf was hij verslaafd aan drugs maar inmiddels al zo’n dertig jaar clean.

 

Werkvorm
Presentatie

 

 


12.
Hoe gaat het nu met de kinderen?
Margreet van der Meer


Inhoud:

Margreet doet binnen VNN promotieonderzoek naar de transgenerationele overdracht van verslavingsproblemen. Zij richt zich met name op de kinderen van ouders met een verslaving. Wat zijn belemmeringen die kinderen ervaren maar wat zijn ook krachtbronnen van deze kinderen?

Hoe kunnen wij deze kinderen ondersteunen en ervoor zorgdragen dat de verslaving zich niet van generatie op generatie doorzet? Om hoeveel kinderen gaat het eigenlijk?

 

Vergeleken met kinderen van gezonde ouders lopen kinderen met een ouder met verslaving of met psychische problemen twee tot drie keer meer risico om zelf ooit psychische of verslavingsproblemen te krijgen. Daarnaast doen deze kinderen vijf keer vaker een beroep op de ggz dan kinderen van ouders zonder psychopathologie of verslavingsproblematiek. Met een interactieve werkvorm neemt zij ons mee in de wereld van het kind van een ouder een verslaving. Er is voldoende ruimte voor vraag en discussie en om eigen ervaringen in te brengen.

 

Sprekers:

Margreet van der Meer is hoofd beleid en onderzoek bij Verslavingszorg Noord Nederland

 

 

Werkvorm:
Interactief


13.
Systeemondersteuning bij verslavingsproblematiek
V
eronica Risch

Inhoud:
Professionals uit de verslavingszorg komen in hun werk regelmatig in contact met naasten van verslaafden. Deze doelgroep ondervindt vaak grote emotionele, maar ook praktische problemen door het leven met een dierbare die verslaafd is. Hoe ga je het beste te werk met deze doelgroep? Wat kun je doen om hen op de juiste wijze te ondersteunen? Hierover leer je meer tijdens de presentatie ‘Systeemondersteuning bij verslavingsproblematiek’.

Sprekers:
Veronica Risch, projectleider LSFVP (Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen)

Werkvorm:
Presentatie


14.
Online tools met effect op je relatie
Chuilin Siu, Maarten van ’t Hof en Karlijne Steketee

Wordt de GGZ persoonlijker, als cliënten meer online zijn voor hun herstel? Deze workshop gaat over hoe we kunnen profiteren van de snel toenemende mogelijkheden door de digitalisering. Er komt andere informatie over de cliënt beschikbaar. Denk aan zelfmetingen, online oefeningen, coachende smartphones. We bespreken Learning Online en andere tools, daarbij gaan we in op hoe je hier dagelijks van kunt profiteren. Bewust en onbewust.

Sprekers:
Chuilin Siu, is behandelaar Bweb bij Brijder Verslavingszorg
Aniek van Bussel is GZ-psycholoog bij Lucertis, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrieKarlijne Steketee is E-health productontwikkelaar bij Antes, specialist in psychiatrie en verslaving

 

Werkvorm:
Workshop


15.

Justitie en Verslavingszorg: een samenwerking gericht op herstel
Elly Westerbeek

Inhoud:
Er zitten nogal wat justitiecliënten in de (forensische)verslavingszorg. Wat nodig is binnen de behandeling kan soms botsen met wat er in het vonnis van de rechter staat, bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van middelen. Justitie en zorg zitten dan lang niet altijd op één lijn. Hoe kom je hier samen uit? Onder leiding van Elly Westerbeek gaan een officier van justitie, een reclasseringswerker en een behandelaar met elkaar én met de deelnemers van de workshop, aan de hand van casussen, in gesprek.

 

Sprekers:
Elly Westerbeek is strategisch adviseur van het College van het Openbaar Ministerie

Werkvorm:
Workshop16.

Ervaringsdeskundigheid en herstel in de forensische verslavingszorg
Jerry Bélanger, Ludo Janssen en Henny Klaver

Inhoud:
Ervaringsdeskundigen zijn onmisbaar in de weg naar Herstel. En dat geldt ook voor de forensische verslavingszorg en reclassering. Het gaat niet alleen om het erkennen en herkennen van de doorleefde eigen ervaringen met middelengebruik, het criminele circuit en ervaringen met detentie. Maar is er een kanteling nodig binnen de bestaande cultuur. Hoe breng je top down naar gelijkwaardig? Hoe sluiten ervaringsdeskundigen aan bij de behandelteams? Is dit goed te regelen en hoe doe je dat dan? Wat heb je nodig als organisatie? In een plenair verhaal vertelt door ervaringsdeskundigen en een hoofdbehandelaar hopen we daar antwoorden op te geven. De sprekers nemen de workshopdeelnemers mee in de wereld van de forensisch ervaringsdeskundigen.

 

Sprekers:

Jerry Bélanger is ervaringsdeskundige 

Ludo Janssen is ervaringsdeskundige

Henny Klaver is psychiater/hoofd behandeling

Werkvorm:
Workshop/ronde tafelgesprek