DEZE WORDT VERPLAATST NAAR 2021

 

Het stigma voorbij - destigmatiserend werken in de ggz/verslavingszorg 

Observant Amersfoort | 


Verslavingskunde Nederland geeft je vanuit de Programmalijn Sociale Inclusie in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma en Kenniscentrum Phrenos bij ‘Het stigma voorbij’ handvatten voor destigmatisering die je in je eigen werk kunt gebruiken.

 

Wat wel of niet als stigmatiserend wordt ervaren, kan per cliënt, per hulpverlener en ook per situatie verschillen. Destigmatiserend werken zal vooral een zoektocht zijn, waarvan het (gezamenlijk) reflecteren op het eigen professionele handelen een essentieel onderdeel uitmaakt. Een gratis interactieve bijeenkomst voor iedereen die werkzaam is in de ggz/verslavingszorg die ook wil dat cliënten zich niet uitgesloten maar juist verbonden voelen.

 

 

Je wordt gevoed met de laatste inzichten, voorbeelden, onderzoeken en tools tijdens een plenaire inleiding en vijf workshops waar je er twee uit kunt kiezen. 

 

BEKIJK HIER HET PROGRAMMA


Deelname is gratis.

Wel vragen we om een gift voor twee initiatieven te weten Stichting Vrienden met LEF en Stichting Socialrun. Beide hebben doelstellingen die van harte ondersteunen.

 


Op weg naar een samenleving waarin iedereen op zijn eigen manier kan meedoen! Maak je ook sterk voor een maatschappij zonder stigma.