Op 16 oktober 2018 wordt de eerste Landelijke Dag Verslavingskunde gevierd in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De dag is voor iedereen die in brede zin betrokken is bij

Verslavingskunde Nederland. Voor professionals, cliënten, beleidsmakers,

politici, zorgverzekeraars, naasten en gemeenten.

 

Er is een mooi programma samengesteld waar wetenschap & innovatie, storytelling & ervaringsdeskundigheid, muziek & theater elkaar afwisselen rondom het thema ‘Verslavingskunde nu en in de toekomst’, vooral gericht op herstel.

 

U kunt zich uiteraard persoonlijk aanmelden voor deelname aan deze dag. Daarnaast kunt u de dag ook actief ondersteunen vanuit uw organisatie middels een financiële bijdrage. Met uw bijdrage kunnen wij het programma nog interessanter maken en kunt u als organisatie laten zien dat u het belang van goede zorg voor mensen met verslavingsproblematiek

onderschrijft. Tevens draagt u bij aan verder onderzoek, betere opleidingen en actieve cliëntparticipatie binnen deze sector. U ontvangt hierbij uiteraard een aantal gratis toegangsbewijzen.

De sponsorpakketten geven u de ruimte om uw organisatie tijdens de dag onder de aandacht te brengen bij een gevarieerd en maatschappelijk geëngageerd publiek. Bent u geïnteresseerd of wilt u aanvullende informatie over de mogelijkheden, neem dan contact op via: info@verslavingskundenederland.nl.