Investeer in effectieve aanpak en preventie van verslaving (Commissiedebat Drugspreventie en Verslavingszorg)

In het kader van het Commissiedebat Drugspreventie en Verslavingszorg (29 maart 2023) vragen Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse GGZ aandacht voor het volgende.

Onder andere:

  • Zet in op het verminderen van stigma en het verkleinen van de zorgkloof;
  • Investeer in verslavingspreventie;
  • Effectieve aanpak en preventie van verslaving en drugs vereist een goede samenwerking met het sociaal domein;
  • Neem het specialistische zorgveld van de verslavingszorg voldoende mee in de uitwerking van de verschillende akkoorden die momenteel worden uitgerold.

Lees de gehele brief.