Investeer in verslavingspreventie (Commissiedebat Drugsbeleid)

Binnen Verslavingskunde Nederland werken preventie-experts van 11 instellingen voor verslavingszorg landelijk samen om een goed onderbouwd, en op evidentie gestoeld, pakket aan maatregelen neer te zetten. Investeren in verslavingspreventie is noodzakelijk: het voorkomt riskant en problematisch middelengebruik en problemen door alcohol en drugs. Het is van groot belang dat verslavingspreventie integraal plaatsvindt.

Verslavingspreventie verdient een structurele plek. Daarom verzoeken wij de Kamer om de minister van Justitie en Veiligheid op te roepen zorg te dragen voor structurele, landelijke financiering van verslavingspreventie.

Lees de gehele brief.