Het expertisenetwerk Verslavingskunde Nederland opereert in het brede maatschappelijke veld waar verslavingsproblematiek aan de orde is. Dit gaat breder dan alleen de zorg.

 

KERNLEDEN 

Verslavingszorginstellingen:

Jellinek

Tactus Verslavingszorg

Novadic-Kentron

Brijder

VNN

Iriszorg

Antes

Terwille

De Hoop

Landelijk Netwerk Cliëntenraden Verslavingszorg:

Het Zwarte Gat  

Kennisinstituten:

PARC

NISPA

 

PARTNERS

Vincent van Gogh

Leger des Heils

Mondriaan

Trimbos-instituut

TRANZO

IVO 

EFP

Mark Bench


Verslavingskunde Nederland is kernpartner van:

Het Netwerk Nederland Rookvrij

Verslavingskunde Nederland is partner van:
Nationaal Preventieakkoord

Alliantie Nederland Rookvrij

Alliantie Alcoholbeleid Nederland
Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek 

Kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie

Onderzoeksconsortium opioiden 

 

Verslavingskunde Nederland is nauw verbonden met brancheorganisatie de Nederlandse ggz.