Sinds 12 mei 2020 heeft Verslavingskunde Nederland de ANBI status. 

Dagelijks Bestuur Verslavingskunde Nederland

 

 • G.J.W.C.M. Tibosch MPM, Voorzitter Verslavingskunde Nederland, Bestuurder Novadic-Kentron
 • Dr. E. Vedel, Penningmeester Verslavingskunde Nederland, Directeur Jellinek a.i.
 • Dr. H. Sigling, Secretaris Verslavingskunde Nederland, Psychiater, Specialismeleider Verslaving, Parnassia Groep
 • Drs. R.J. T. Rutten, Raad van Bestuur Tactus (bestuurslid GGZ Nederland)
 • H. Hartevelt, bestuurslid Verslavingskunde Nederland, vicevoorzitter cliëntenorganisatie Stichting het Zwarte Gat

Algemeen Bestuur Verslavingskunde Nederland

De Ledenraad bestaat uit de bestuurders van de deelnemende organisaties:

 • Dr. G. Niemeijer, Voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland, 
 • Dr. E. Vedel, Directeur Jellinek a.i.
 • Drs. R.J. Th. Rutten, Raad van Bestuur Tactus Verslavingszorg (bestuurslid GGZ Nederland)
 • Dr. H. Sigling, Psychiater, Specialismeleider Verslaving, Parnassia Groep
 • A. Spijker, Raad van Bestuur Parnassia (tevens Antes)
 • G.J.W.C.M. Tibosch MPM, Bestuurder Novadic-Kentron, Voorzitter Verslavingskunde Nederland, Lid GGZ Nederland commissie financiering en bekostiging, onderhandeling zelfonderzoeken met ZN, Lid bestuur SVG, Voorzitter netwerk verslavingszorg GGZ Nederland, lid bestuur GGZ Ecademy
 • E. de Vos, bestuurder De Hoop-Terwille
 • M.J. Verschuure – Voorzitter Raad van Bestuur IrisZorg

De leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. (statuten art. 5 lid 12)

 

Bureau Verslavingskunde Nederland:

 • Drs R. Kasander, Programmamanager
 • Drs. M. Spits, Adviseur / Coördinator
 • Drs. A. Verspoor, Communicatiemedewerker
 • A. van der Meulen, Kwaliteitsfunctionaris
 • M. Doeve MA, MSc., Externe communicatieadviseur
 • A. Schmitt, Secretaresse

 

Programmacoördinatoren

 • Drs. M. Spits – programmalijn Uniforme Werkwijze
 • A. van der Meulen – programmalijn Onderwijs en Onderzoek
 • J. Ooink – programmalijn Sociale Inclusie
 • Dr. L. DeFuentes – programmalijn Datamanagement
 • F. van Bakkum/S. Basemans – programmalijn Preventie
 • C. von Grumbkow – programmalijn Zorg en Veiligheid
 • E. de Vos – programmalijn Innovatie
 • L. Bentvelzen - programmalijn Jeugd

 

Netwerkberaad Verslavingskunde Nederland

 

Het Netwerkberaad bestaat uit het Dagelijks Bestuur, de programmacoördinatoren/bestuurlijk portefeuillehouders van de programmalijnen en tevens uit wetenschappers, cliëntvertegenwoordiging en vertegenwoordigers van beroepsgroepen:

 

 • D. van Etten RN MANP, verpleegkundig specialist GGZ bestuurslid The International Nurses Society on Addictions Dutch chapter
 • Dr. P.G.J. Greeven, Voorzitter Sectie Verslavingspsychologie NIP, klinisch psycholoog, Novadic-Kentron
 • Prof. dr. V. Hendriks, Directeur Parnassia Addiction Centre PARC, bijzonder hoogleraar LUMC
 • Drs. J.A. van Iwaarden, Verslavingsarts KNMG, De Hoop ggz en beroepsvereniging VVGN
 • K. C. Keuch, Voorzitter cliëntenorganisatie Stichting het Zwarte Gat
 • Prof. dr. D. van de Mheen, Voorzitter en hoogleraar  Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University
 • Dr. A.F.A. Schellekens, wetenschappelijk directeur NISPA, voorzitter afdeling verslavingspsychiatrie NVvP

Wijze van verwerven van inkomsten

De wijze van verwerven van inkomsten van de stichting zal geschieden zoals vermeld in de statuten artikel 4 lid 1 en 2. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Besteding van het vermogen wordt jaarlijks of twee jaarlijks vastgesteld door het bestuur aan de hand van vastgestelde jaarplannen. Er is subsidie gegund vanuit het ministerie van VWS t.b.v. het Preventieakkoord.

 

Beloningsbeleid

De leden van het algemeen Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de werkzaamheden van hun functie gemaakte en door het Algemeen Bestuur goedgekeurde kosten.

Verslavingskunde Nederland heeft een service-overeenkomst met GGZ NL.

Personeel wordt betaald middels een beloningssysteem aansluitend bij de CAO GGZ.

Er wordt ook gewerkt met detacheringen van mensen uit aangesloten instellingen.

Uitbesteding financiële administratie – valt onder het servicecontract met GGZ Nederland.

 

Ontbinding

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed ten behoeve van een door het Algemeen Bestuur te bepalen doel dat ter uitsluitende beoordeling van het Algemeen Bestuur zoveel mogelijk overeenstemt met het doel van de stichting. 

 

Download
Formulier Publicatieplicht 2020 - VKN
standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-VK
Adobe Acrobat document 247.4 KB
Download
Jaarrekening 2020 Verslavingskunde Neder
Adobe Acrobat document 109.0 KB
Download
Directieverslag 2020 Verslavingskunde Ne
Adobe Acrobat document 377.7 KB
Download
Beleidsplan Verslavingskunde Nederland
In dit document worden de vastgestelde strategische kaders en het beleid van Verslavingskunde Nederland gedefinieerd.
Beleidsplan Verslavingskunde Nederland v
Adobe Acrobat document 202.0 KB