Nationaal Rapporteur Verslavingen geeft professionals en cliënten een duidelijker stem in verslavingsbeleid

Professor Arnt Schellekens is benoemd tot Nationaal Rapporteur Verslavingen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Verslaving zou in de prioriteitenlijst van elke beleidsmaker moeten staan.”

Waarom een Nationaal Rapporteur Verslavingen?

“Verslaving is een van de meest voorkomende psychische aandoeningen, met de grootste ziektelast en mortaliteit, vergelijkbaar met hart- en vaatziekten. Dat maakt dat verslaving in de prioriteitenlijst van elke beleidsmaker zou moeten staan. Dat is helaas nog niet altijd zo. Ik ben dan ook blij dat de overheid enkele jaren geleden heeft ingezet op een Nationaal Preventieakkoord en zich nu gericht laat adviseren bij verslavingsbeleid.”

Adviseren?

“Dat advies is gericht op verslavingszorg én verslavingspreventie. Ook zal ik kennislacunes identificeren en, waar mogelijk, adresseren. Daarnaast zet ik me in voor het signaleren en duiden van trends.”

Voor welke thema’s ga je je inzetten?

“Het verslavingsveld is enorm breed. Ik ben net begonnen. Dat kan ik dus nog niet precies zeggen. In deze eerste fase maken we een ronde langs verschillende betrokkenen en duik ik in het verslavingsbeleid van de afgelopen jaren.”

Wat hoop je te bereiken?

“Minder verslaving, zowel door preventie als het verbeteren van de zorg. Belangrijk daarin is bijdragen aan destigmatisering van mensen die met deze problemen te maken hebben. Zo worden drempels in hun herstel weggenomen.”

Waar gaat de sector of de zorgprofessional dat aan merken?

“Ik hoop dat de sector gaat merken dat verslaving meer op de politieke agenda komt. En dat verslavingszorgprofessionals en patiënten een duidelijker stem hebben in verslavingsbeleid.”

In de loop van het jaar zullen we regelmatig updates van de Nationaal Rapporteur Verslavingen publiceren.