Ons standpunt over manifest ‘Voor een realistisch drugsbeleid’

Verslavingskunde Nederland heeft kennis genomen van het Manifest ‘Voor een realistisch drugsbeleid’ dat recent naar buiten is gebracht. Dit Manifest wordt onderschreven door een groot aantal prominenten uit politiek en media alsook uit de gezondheidszorg.

In het manifest wordt nadrukkelijk geen uitspraak gedaan voor- of tegen het gebruik van drugs, maar wordt een oproep gedaan om, met 100 jaar geschiedenis aan drugsbeleid als achtergrond en informatiebron, te gaan onderzoeken of er vanuit een ander perspectief wellicht (meer) winst te behalen is in het bestrijden van de negatieve gevolgen van drugs en drugsgebruik.

Het manifest sluit aan bij onze missie om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige maatschappij.

Verslavingskunde Nederland onderschrijft de oproep in het Manifest om actief in te zetten op (nieuwe) manieren om het leed, zowel persoonlijk als maatschappelijk, wat drugs en drugsgebruik met zich mee kan brengen, te bestrijden. Dit sluit aan bij onze missie om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige maatschappij. In de globale voorstellen die worden gedaan om te komen tot een drugsbeleid vanuit een nieuw perspectief vindt Verslavingskunde Nederland voldoende aansluiting bij haar doelen en visie, die eveneens gericht zijn op het verminderen van stigmatisering, een actieve overheid die inzet op intensieve preventie aan (met name) kwetsbare grepen zoals jongeren) en samen met de verslavingszorg een innovatieve en actieve bijdrage levert aan voorkomen en/of beperken van schade ten gevolge van drugs en drugsgebruik’ en het vertrouwen in samenwerking met partijen die hierin een cruciale rol spelen.

Het manifest en de lijst met ondertekenaars zijn te vinden op www.manifestdrugs.nl

Verslavingskunde Nederland is graag betrokken bij de verdere uitwerking van het Manifest.

Enkele nieuwsberichten:

RTL Nieuws

Trouw