Het expertisenetwerk Verslavingskunde Nederland opereert in het brede maatschappelijke veld waar verslavingsproblematiek aan de orde is. Dit gaat breder dan alleen de zorg.

Kernleden vormen het algemeen bestuur en beslissen dus mee over Verslavingskunde Nederland. Partners onderschrijven de visie en voeren die in verschillende gremia uit, zoals programmalijnen.

 

KERNLEDEN 

 

Verslavingszorginstellingen:

Landelijk Netwerk Cliëntenraden Verslavingszorg:

Kennisinstituten:

 

PARTNERS

 

Verslavingszorginstellingen:

Kennisinstituten:


Verslavingskunde Nederland is nauw verbonden met brancheorganisatie de Nederlandse ggz.

 

Verslavingskunde Nederland is kernpartner van:

Het Netwerk Nederland Rookvrij

 

Verslavingskunde Nederland is partner van:
Nationaal Preventieakkoord

Rookvrije Generatie
Nederland Rookvrij

Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek 

Kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie

Onderzoeksconsortium opioiden 
Alliantie Alcoholbeleid Nederland