Landelijk Expertisenetwerk Verslaving en Leefstijl
Verslavingskunde Nederland is een landelijk expertisenetwerk waar alle kennis op het gebied van verslaving en leefstijl gebundeld is. De professionals, de wetenschap en ervaringsdeskundigen uit de verslavingszorgsector verenigen via de aangesloten organisaties hun kennis en kunde en dragen zo bij aan het herstel van mensen met een verslavings- en leefstijlprobleem. Verslavingskunde Nederland zet zich in voor preventie en de behandeling van verslaving aan tabak, alcohol, drugs, medicatie, en gedragsverslavingen zoals game- en gokverslaving. Het Netwerk benadert vragen rondom leefstijl in het verlengde van haar specialisme: verslaving in verschillende vormen, mate en ernst. Verslavingskunde Nederland doet dit door het inrichten van een waardenetwerk Verslaving & Gezonde Leefstijl, in nauwe samenhang met en binnen de organisatie van de Nederlandse ggz.

Verslaving vraagt om gespecialiseerde behandeling

Verslaving is een ernstige aandoening die om gespecialiseerde behandeling vraagt. Een verslaving heeft invloed op het dagelijks leven. Het beïnvloed niet alleen de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een persoon, maar ook relaties, werk en onderwijs komen onder druk te staan. Leefstijl gaat over preventie, behandeling en vitaal ouder worden. Bij een gezonde leefstijl meet de cliënt zich bewust een gezondere leefstijl aan, waarbij gebroken wordt met eventuele verslaving(en).

 

Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse ggz
De verandering in leefstijl gaat over vier levensdomeinen: het Biologische, Psychologische, Sociale en het Zingevingsdomein (BPSZ). Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse ggz zullen zich in de sociale-, maatschappelijke- en politieke discussie over verslaving en leefstijl duidelijk en scherp profileren als experts in verslaving en leefstijl. Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse ggz hebben het Preventie Akkoord onderschreven, dat door de overheid is opgesteld na een brede veldconsultatie. Op onderdelen gaat Verslavingskunde Nederland verder dan het akkoord. Zij heeft bijvoorbeeld de wens het verstrekken van alcohol op openbare plaatsen, zoals bij de kapper en in winkels, te verbieden. Verslavingskunde Nederland wil tevens verkooppunten van tabak verder terugdringen en pleit voor verhogen van accijns op tabak en alcohol.

 

Gezondere en vitale samenleving

Verslaving voorkomen en gezonde leefstijl bevorderen gaan hand in hand, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. Verslavingskunde Nederland draagt bij aan herstel en voorkomt ook de overdracht van verslaving van generatie op generatie en een ongezonde leefstijl die daar mee samenhangt. Hiervoor werkt Verslavingskunde Nederland vanuit de Nederlandse ggz nauw samen met partners zoals KNMG, VNG, de Reclassering, cliëntenorganisaties en kennisinstellingen zoals MBO, HBO en Universiteiten. Samen staan we sterk, rondom de cliënt en zijn of haar omgeving, met als doel een gezondere en vitale samenleving.