Aandachtsfunctionarissen

Een cruciale factor voor de implementatie van vroegsignaleringsinterventies is de implementatie in het lokale veld. Om die implementatie te bevorderen zijn lokale aandachtsfunctionarissen aangesteld om het thema vroegsignalering alcoholproblematiek lokaal op de agenda zetten en de diverse interventies te borgen in het lokale netwerk. De aandachtsfunctionarissen zijn aangesteld bij de preventieafdelingen van verslavingszorginstellingen.

Doelstellingen aandachtsfunctionarissen

  • Het thema vroegsignalering beter op de agenda krijgen van lokale maatschappelijke partners (professionals die werkzaam zijn in zorg, het sociale domein, onderwijs, de werksetting en op professionals in opleiding);
  • Aansluiten bij reeds bestaande lokale netwerken (waaronder lokale preventieakkoorden) of het opzetten van nieuwe netwerken om vroegsignalering bij bovenstaande beroepsgroepen te verbeteren. Gemeenten en GGD’en zijn hierin belangrijke samenwerkingspartners;
  • De deskundigheid van professionals vergroten om alcoholproblematiek tijdig te signaleren en de handelingsperspectieven van professionals te vergroten;
  • Het verbeteren van de preventie/zorg‐keten; de doorverwijzing bevorderen.

Contactpersonen per instelling


Verslavingszorg Noord Nederland

Indigo West

Brijder

Novadic-Kentron

Youz

Mondriaan

Jellinek

Emergis

IrisZorg

Tactus

Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg