DATAMANAGEMENT

De programmalijn Data zet zich in voor verbetering van de kwaliteit van zorg door het toegankelijk maken van geregistreerde zorggegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek. Met inachtneming van de geldende privacy regels en in samenspraak met patiëntenorganisaties wordt een databestand opgebouwd bestaande uit relevante variabelen voor de sector. Hierdoor wordt het mogelijk om o.a. benchmarks samen te stellen en om statistische analyses uit te voeren n.a.v. specifieke vragen. De database wordt gevuld met data van aanbieders die deel uitmaken van Verslavingskunde Nederland en wordt middels een beheerreglement toegankelijk gemaakt voor gebruik door derden. 

Programmacoördinator: info@verslavingskundenederland.nl