INNOVATIE

De programmalijn Innovatie heeft als doel meer mensen in de verslavingszorg eerder te helpen. Zij doet dat door onderdelen van preventie en zorg te digitaliseren waar dat de effectiviteit van preventie en behandeling positief beïnvloedt, en beschikbare interventies landelijk te implementeren.

Programmacoördinator: Linde van de Put linde.put@iriszorg.nl