JEUGDVERSLAVINGSZORG
De Programmalijn Jeugdverslavingszorg heeft als doel om de jeugdverslavingszorg sterker te positioneren in het landelijk en gemeentelijk domein, in het landschap van Jeugdhulp en effectief behandelaanbod door te ontwikkelen. De ambitie is zo vroeg mogelijk de juiste zorg voor de jeugdigen en jongvolwassenen lokaal beschikbaar te hebben in Nederland, in samenwerking met gemeenten en ketenpartners. We weten dat tijdige herkenning en aanpak van verslavingsproblemen van groot belang zijn voor persoonlijke en maatschappelijke impact. We willen de ambitie realiseren door samen op te trekken en goed zichtbaar te zijn voor de doelgroep, verwijzers en gemeenten. Maar ook inhoudelijk te handen ineen te slaan om een kwalitatief goed aanbod in behandelingen beschikbaar te stellen voor jeugdigen en jongvolwassenen met verslavingsproblemen. 

 

Bekijk de website van Jeugdverslavingszorg.

 

Contactgegevens: 

Linda Bentvelzen | l.bentvelzen@tactus.nl 

Programmacoördinator Jeugdverslavingszorg