ONDERZOEK EN OPLEIDING

 

De programmalijn Onderzoek en Opleiding draagt bij aan kennis- en vaardighedenontwikkeling binnen de verslavingszorg en aanpalende sectoren. Dat gebeurt door middel van stimuleren en faciliteren van (verdergaande) samenwerking tussen relevante partijen op het gebied van onderzoek en opleidingen.

 

Programmacoördinator: Attie van der Meulen - Verslavingskunde Nederland/VNN - avdmeulen@verslavingskundenederland.nl