ONDERZOEK EN OPLEIDING

 

De programmalijn Onderzoek en Opleiding draagt bij aan kennis- en vaardighedenontwikkeling binnen de verslavingszorg en aanpalende sectoren. Dat gebeurt door middel van stimuleren en faciliteren van (verdergaande) samenwerking tussen relevante partijen op het gebied van onderzoek en opleidingen.

 

 


Download
Definitieve rapportage inventarisatie opleidingseisen
definitieve rapportage inventarisatie op
Adobe Acrobat document 319.6 KB

Download
Handvest van Maastricht 10 jaar later
Er is vanuit de progammalijn O&O een uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten en de uitvoering van het Handvest van Maastricht in de praktijk van de verslavingszorg. Dit onderzoek is uitgevoerd door het IVO en Het Zwarte Gat in nauwe samenspraak met Verslavingskunde Nederland. Het Handvest van Maastricht is een overeenkomst tussen de cliëntenraden en bestuurders van de betrokken verslavingszorginstellingen voor een meer herstelgerichte zorg- en dienstverlening. In het Handvest zijn afspraken gemaakt over herstel, ervaringskennis en proeftuinen.
Rapportage 10 jaar na Handvest 2.0.pdf
Adobe Acrobat document 429.7 KB