UNIFORME WERKWIJZEN

De programmalijn Uniforme werkwijzen streeft naar uniformiteit binnen de verslavingszorg en aanpalende sectoren. Zowel wat betreft het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van zorgstandaarden, protocollen en richtlijnen, als het bevorderen van methodisch werken om zodoende te komen tot een uniforme, minimale kwaliteitsstandaard.  Belangrijk aspect is het leren van elkaars kennis en kunde.

Programmacoördinator: Harmen Beurmanjer (harmen.beurmanjer@novadic-kentron.nl) en Ester Lageweg (esther.lageweg@brijder.nl)