ZORG EN VEILIGHEID

Bij de Programmalijn Zorg en Veiligheid gaat het om het delen en doorontwikkelen van kennis en kunde over delictgedrag en problematisch middelengebruik ter verhoging van de veiligheid van de maatschappij.

Programmacoördinator: Swanny van der Scheer s.vanderscheer@terwille.nl