Preventieakkoordprojecten van Verslavingskunde Nederland

Het Nationaal Preventieakkoord vanuit de Rijksoverheid heeft het terugdringen van (overmatig) alcoholgebruik, roken en overgewicht als speerpunt genomen. Met het Nationaal Preventieakkoord maken maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, fondsen, sportverenigingen en het kabinet samen een krachtig statement om een maatschappelijke beweging te starten die Nederland gezonder en vitaler maakt. Verslavingskunde Nederland doet mee met de deelakkoorden Roken en Alcohol. In het kader van deze onderwerpen zijn onderstaande projecten gestart.

 

Deelakkoord Roken:

1. Project Maak de Zorg Rookvrij

 

Deelakkoord Alcohol:

2. Project Tweede lijn

3. Project Naasten

4. Project Vroegsignalering: versterking van preventie- vroegsignalerings- en zorgketen, onderverdeeld in subprojecten:

   a - Ontwikkelen en implementeren van een landelijke E-health keten

   b - Verbetering consultatie, advies en toeleiding
   c - Implementatie-aanbod voor 55-plussers met beginnend problematisch alcoholgebruik.

 

Je vindt de factsheets van de preventieakkoord ALCOHOL projecten onder Factsheets en Publicaties - sept 2020