Preventieakkoordprojecten van Verslavingskunde Nederland

Het Nationaal Preventieakkoord vanuit de Rijksoverheid heeft het terugdringen van (overmatig) alcoholgebruik, roken en overgewicht als speerpunt genomen. Met het Nationaal Preventieakkoord maken maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, fondsen, sportverenigingen en het kabinet samen een krachtig statement om een maatschappelijke beweging te starten die Nederland gezonder en vitaler maakt. Verslavingskunde Nederland doet mee met de deelakkoorden Roken en Alcohol. In het kader van deze onderwerpen zijn onderstaande projecten gestart.

 

Deelakkoord Roken:

1. Project Maak de Zorg Rookvrij

 

Deelakkoord Alcohol:

2. Project Tweede lijn

3. Project Naasten

4. Project Vroegsignalering: versterking van preventie- vroegsignalerings- en zorgketen, onderverdeeld in subprojecten:

   a - Ontwikkelen en implementeren van een landelijke E-healthketen

   b - Verbetering consultatie, advies en toeleiding

   c - Implementatie-aanbod voor 55-plussers met beginnend problematisch alcoholgebruik

 

Je vindt de factsheets van de preventieakkoord ALCOHOL projecten onder Factsheets en Publicaties - sept 2020

 

www.herkenalcoholproblematiek.nl is één van de resultaten van de samenwerking in het project Vroegsignalering Alcohol.

 

Projecten Nationaal Preventieakkoord Alcohol: is jouw organisatie klaar voor implementatie? Video + checklist 

 

In de loop van 2021 leveren de verschillende projecten uit het Nationaal Preventieakkoord Alcohol concrete resultaten op. Het gaat om 1. het project Vroegsignalerings- en preventieketen, met daaronder de deelprojecten eHealth, Moti-55 en consultatie & advies; en 2. Naasten. Denk aan interventies, getrainde medewerkers, en materialen.  

 

Deze resultaten dragen bij aan een samenhangend systeem van online en offline preventieve interventies, gericht op naasten, drinkers en professionals. En ze hebben gevolgen voor jouw organisatie. Misschien ben je er zelf actief mee bezig, of je collega’s. Deze video van Verslavingskunde Nederland laat zien wat je kunt verwachten. En in de checklist op het einde zie je wat je moet doen. Is jouw organisatie er klaar voor? Bekijk de video of download de checklist hieronder. 

 

Download
Checklist implementatie Preventieakkoord
Adobe Acrobat document 39.0 KB