Preventieakkoordprojecten van Verslavingskunde Nederland

Het Nationaal Preventieakkoord vanuit de Rijksoverheid heeft het terugdringen van (overmatig) alcoholgebruik, roken en overgewicht als speerpunt genomen. Met het Nationaal Preventieakkoord maken maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, fondsen, sportverenigingen en het kabinet samen een krachtig statement om een maatschappelijke beweging te starten die Nederland gezonder en vitaler maakt. Verslavingskunde Nederland doet mee met de deelakkoorden Roken en Alcohol. In het kader van deze onderwerpen zijn onderstaande projecten gestart.

 

Deelakkoord Roken:

1. Project Maak de Zorg Rookvrij

 

Deelakkoord Alcohol:

2. Project Tweede lijn
Contactpersoon:
Andrea Rozema - a.d.rozema@tilburguniversity.edu

3. Project Naasten

Contactpersoon:
Sonja Basemans - sbasemans@verslavingskundenederland.nl
Mary de Jong - mdejong@verslavingskundenederland.nl

4. Project Vroegsignalering: versterking van preventie- vroegsignalerings- en zorgketen, onderverdeeld in subprojecten:

   a - Ontwikkelen en implementeren van een landelijke E-health keten
Contactpersoon:
Tamara de Bruijn - TdBruijn@verslavingskundenederland.nl
Jitske Hoogervorst - Jhoogervorst@verslavingskundenederland.nl

   b - Verbetering consultatie, advies en toeleiding
Contactpersoon:
Ben Lebesque - blebesque@verslavingskundenederland.nl
Leonie Kamps - LKamps@verslavingskundenederland.nl 
   c - Implementatie-aanbod voor 55-plussers met beginnend problematisch alcoholgebruik
Contactpersoon: 
Hans Dupont - hdupont@verslavingskundenederland.nl

 

Je vindt de factsheets van de preventieakkoord ALCOHOL projecten onder Factsheets en Publicaties - sept 2020

 

www.herkenalcoholproblematiek.nl is één van de resultaten van de samenwerking in het project Vroegsignalering Alcohol