Waar gaat het project over?

Problematisch alcoholgebruik raakt niet alleen de drinker zelf, maar heeft ook een grote impact op de mensen om hen heen. Er zijn geen concrete cijfers over het aantal naastbetrokkenen, maar het leven naast iemand met een verslavingsprobleem wordt vaak als zwaar ervaren. Tegelijkertijd zijn naastbetrokkenen een belangrijke schakel bij vroegsignalering, het motiveren tot matigen van het gebruik en bij het motiveren van problematisch gebruikers naar zorg. Het bieden van interventies voor naasten is voor zowel betere vroegsignalering en toeleiding naar zorg belangrijk, als voor het bewerkstelligen van (betere resultaten in) zorg voor degene met een (potentiële) verslaving.

Doel

Het doel is een evidence based aanpak geschikt te maken en deze landelijk te implementeren zodat er een aanbod voor naasten is met landelijke dekking en hiermee naasten handvatten te bieden problematisch alcoholgebruik te kunnen signaleren en de ander te motiveren tot matigen van het gebruik.

 

Binnen dit project zal er (een pakket) van evidence based interventie(s) voor naastbetrokkenen van problematisch drinkers landelijk worden opgeschaald zodat er een kwalitatief goed landelijk aanbod is. Het doel is dat alle bij Verslavingskunde Nederland aangesloten instellingen zijn getraind in de betreffende methodiek en beschikken over de benodigde materialen om de interventie regionaal te kunnen uitvoeren om zo het bereik van de veelbelovende interventie in Nederland te vergroten.

 

Download
Project Naasten Inventarisatierapport
Aanleiding rapport: een evidence based aanpak geschikt maken en deze landelijk te implementeren zodat er een aanbod voor naasten is met landelijke dekking en hiermee naasten handvatten te bieden problematisch alcoholgebruik te kunnen signaleren en motiveren tot matigen van het gebruik
RAPPORT - Naasten VKN.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB