Allesoverdrinken.nl is het resultaat van het project ‘Versterken van de preventie en vroegsignalerings- en zorgketen’. Dit project ontwikkelt een samenhangend systeem van verschillende online en offline interventies voor drinkers, naasten en professionals. Belangrijk is dat zij weten wat ze kunnen doen en waar ze terecht kunnen, zodat overmatige drinkers gestimuleerd worden om na te denken over hun alcoholgebruik en passende hulp te zoeken om hun alcoholgebruik te veranderen. Deze interventies zijn bij elkaar verzameld op het landelijke alcoholplatform Allesoverdrinken.nl.

 

Vanaf nu gaan we de eerste stappen zetten richting campagne. Vanaf half juli gaan we testen wat werkt. En vanaf augustus/september, als de meeste mensen terug zijn van vakantie, gaat de landelijke campagne echt starten. Er komen bijvoorbeeld advertenties op social media. Ook zal er (offline) promotiemateriaal worden verspreid. Denk aan posters, flyers en wachtkamerschermen. Eind juni zullen de preventieafdelingen van Verslavingskunde Nederland nogmaals geïnformeerd worden over de promotionele activiteiten, exacte startdatum van de campagne en hoe zij het platform zelf onder de aandacht kunnen brengen.

 

Aanvragen adviesgesprekken via Allesoverdrinken.nl

 

 

 

Het aanvragen van een adviesgesprek (voor drinkers en naasten) bij een preventie afdeling is één van de interventies die zal worden aangeboden op het platform. Via een online formulier op de site kunnen mensen een adviesgesprek aanvragen bij een instellingen voor Verslavingszorg, aangesloten bij Verslavingskunde Nederland. Het aanvraagformulier staat doorgeschakeld naar de instellingen. Daarom vragen we u er rekening mee te houden dat er na start van de promotie campagnes via het platform aanvragen bij u binnen kunnen komen per e-mail. Het is belangrijk voor de betrouwbaarheid van het platform en voor de betrouwbaarheid van de instellingen zelf dat die aanvragen opgepakt en afgehandeld worden.

 

 

 

Hoe verloopt het aanvragen?

 

Via een online formulier op de site kunnen mensen een adviesgesprek aanvragen bij een instellingen voor Verslavingszorg, aangesloten bij Verslavingskunde Nederland. Het aanvraagformulier staat doorgeschakeld naar de instellingen. Nathaly de Wind is preventiewerker bij VNN. Bekijk de video van Nathaly waarin ze vertelt over haar adviesgesprekken.

 

 

 

Nieuwe alcoholzelftest

Op Allesoverdrinken.nl staat een nieuwe alcohol zelftest. Deze is ontwikkeld door Verslavingskunde Nederland in het kader van het Nationaal preventie akkoord project: ‘Versterken van de preventie en vroegsignaleringsketen’.  

 

Verschillende typen drinkers worden op het portaal Allesoverdrinken aan verschillende interventies worden gematcht. Dankzij de zelftest op het portaal kunnen drinkers inzicht krijgen in hun eigen drinkgedrag en een advies op maat ontvangen. 

 

Deze zelftest bestaat uit ongeveer 15 vragen en enkele onderdelen: de Audit, enkele vragen over persoonlijke omstandigheden van de invuller en enkele vragen rondom redenen om wel of niet te drinken, gepercipieerde norm en risicoperceptie. De Audit-vragenlijst is ontworpen door de World Health Organization (WHO) om personen met riskante en schadelijke patronen van alcoholgebruik te identificeren. De groep overmatige drinkers waar allesoverdrinken.nl zich op richt is vooral te vinden in de fasen van gewoontegebruik en problematisch gebruik.  

 

De zelftest is te vinden op: Zelftest | Alles Over Drinken