SUBPROJECT B: Moti-55 (terugdringen alcoholgebruik 55+)

 

Eén specifieke doelgroep waarvan bekend is dat zij risicovol alcohol gebruiken, maar waarvoor nog relatief weinig interventies beschikbaar zijn, wordt gevormd door personen uit de 55+groep. Dit was een duidelijk hiaat in het instrumentarium van de Nederlandse preventiewerker. Met steun van een ondersteuningsimpuls van het RIVM is de laatste jaren Moti-55 ontwikkeld in Verslavingskunde Nederland verband, waarbij Mondriaan en Tactus Verslavingszorg als kartrekkers functioneerden.

 

Het doel van Moti-55 is het terugdringen van alcoholgebruik onder 55+ers, waarmee verslavingsproblematiek maar ook andere psychische en fysieke problemen voorkomen kunnen worden. Inmiddels is Moti-55 erkend als goed onderbouwde interventie. Er zijn ruim 50 preventiewerkers getraind om Moti-55 uit te voeren. De verdere verspreiding van deze interventie en het updaten van materiaal en website zijn de twee hoefdoelen van dit project in het Preventieakkoord.

 

Recentelijk is de handleiding Moti-55 ge-updatet. Dit is gedaan door een team van Tactus- en Mondriaan medewerkers.  In deze laatste versie van de Moti-55 manual is feedback van gebruikers en nieuwe informatie verwerkt. De Moti-55 website wordt momenteel aangepast. Om nieuwe doelgroepen beter te bedienen wordt van Moti-55 een e-learning gemaakt, in overleg met GGZ-Ecademy.

 

Voor meer informatie: Hans Dupont 

h.dupont@verslavingskundenederland.nl