Moti-4 en Moti-55: laagdrempelig platform voor jongeren en 55-plussers met risicovol middelengebruik 

Ken jij jongeren die risicovol gamen of met beginnend problematisch middelengebruik? Of mensen boven de 55 jaar die overmatig drinken? Voor deze twee groepen is nu een laagdrempelige ondersteuning beschikbaar: jongeren kunnen terecht op www.moti4.nl en 55-plussers op www.moti55.nl.

 

Moti is een preventieve interventie voor jongeren tussen 14-24 jaar en 55-plussers, juist als er nog geen actieve hulpvraag is. Moti biedt – gratis – individuele voorlichting en coaching. Met Moti kun je beginnend problematisch alcohol-, middelengebruik of gamen bespreekbaar maken. Er zijn meestal vier gesprekken met een preventiemedewerker. De gesprekken kunnen snel en zonder verwijzing plaatsvinden.

 

Naast de informatieve websites biedt Moti ook een platform aan voor jongeren en 55-plussers. Op dit platform kan de deelnemer zijn/haar gebruik bijhouden en monitoren, doelen stellen en motiverende quotes om niet te gebruiken noteren. Dit kan zelfstandig of met behulp van één van de aangesloten preventiemedewerkers.

 

De preventiemedewerker kan, na uitnodiging, de resultaten van de deelnemer monitoren en deze bespreken tijdens de gesprekken. Zo kunnen zij maatwerk leveren en de juiste adviezen geven over de effecten van (risicovol) middelengebruik of alternatief gedrag stimuleren.

 

Veilig en toegankelijk

De deelnemer kan zich direct aanmelden voor het platform. Dat kost niets. De gegevens zijn veilig. Het platform kan bovendien ook zonder begeleiding van een preventiewerker worden gebruikt.  

Er zijn zo’n 400 preventiemedewerkers in Nederland getraind. Zij kunnen aan de slag met www.moti-preventie.nl, het platform voor preventiemedewerkers.

 

Moti is onderdeel van Verslavingskunde Nederland, een landelijk kennisnetwerk van kennisinstituten en verslavingszorginstellingen. Meer weten? Neem dan contact op met projectleider Hans Dupont: h.dupont@mondriaan.eu


SUBPROJECT B: Moti-55 (terugdringen alcoholgebruik 55+)

 

Eén specifieke doelgroep waarvan bekend is dat zij risicovol alcohol gebruiken, maar waarvoor nog relatief weinig interventies beschikbaar zijn, wordt gevormd door personen uit de 55+groep. Dit was een duidelijk hiaat in het instrumentarium van de Nederlandse preventiewerker. Met steun van een ondersteuningsimpuls van het RIVM is de laatste jaren Moti-55 ontwikkeld in Verslavingskunde Nederland verband, waarbij Mondriaan en Tactus Verslavingszorg als kartrekkers functioneerden.

 

Het doel van Moti-55 is het terugdringen van alcoholgebruik onder 55+ers, waarmee verslavingsproblematiek maar ook andere psychische en fysieke problemen voorkomen kunnen worden. Inmiddels is Moti-55 erkend als goed onderbouwde interventie. Er zijn ruim 50 preventiewerkers getraind om Moti-55 uit te voeren. De verdere verspreiding van deze interventie en het updaten van materiaal en website zijn de twee hoefdoelen van dit project in het Preventieakkoord.

 

Recentelijk is de handleiding Moti-55 ge-updatet. Dit is gedaan door een team van Tactus- en Mondriaan medewerkers.  In deze laatste versie van de Moti-55 manual is feedback van gebruikers en nieuwe informatie verwerkt. De Moti-55 website wordt momenteel aangepast. Om nieuwe doelgroepen beter te bedienen wordt van Moti-55 een e-learning gemaakt, in overleg met GGZ-Ecademy.

 

Voor meer informatie: Hans Dupont 

h.dupont@verslavingskundenederland.nl