Verbetering Consultatie, Advies en Toeleiding naar zorg

 

Het project advies- en consultatiepunt, onderdeel van project versterking van preventie- vroegsignalerings- en zorgketen, is in volle gang! In het kader van het preventieakkoord richt dit project zich op de preventie van problematisch alcoholgebruik. Door middel van een landelijk advies- en consultatiepunt, waar drinkers, naasten en professionals middels e-mail, chat en telefonisch advies en informatie kunnen krijgen, willen wij het bereik van de verslavingszorg vergroten.

In de afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met alle aangesloten instellingen voor verslavingszorg om in kaart te brengen, hoe een advies- en consultatiepunt eruit zou kunnen zien. Het draagvlak bij de instellingen om hieraan mee te werken, is groot. Hier zijn we erg blij mee. De volgende fase is het uitwerken van hoe dit punt er praktisch en technisch uit komt te zien. Hiervoor zijn we in gesprek met verschillende ICT aanbieders. 

 

 

Download
Rapport consultatie- en advieslijn
Inventarisatie van huidige consultatie- en adviesmogelijkheden
RAPPORT- Consultatie VKN.pdf
Adobe Acrobat document 724.7 KB