Problematisch alcoholgebruik raakt niet alleen een drinker zelf, maar heeft ook een grote impact op de mensen om hen heen. Daarom heeft Verslavingskunde Nederland vanuit het Nationaal preventie akkoord de afgelopen jaren ingezet op het landelijk implementeren van effectief ondersteuningsaanbod voor naastbetrokkenen.

 

Nieuw! Training voor beroepskrachten die werken met naasten: ‘5 Stappen Methode. (Stress- Strain -information- Coping- Support methode)’

Het kan stress opleveren om samen te leven met iemand die problemen heeft met drank of andere drugs. De 5 stappen methode is een evidence based  gestructureerd programma om naasten te ondersteunen. Na afloop van de training heb je kennis van de principes van de 5 stappen methode en weet je hoe je de 5 stappen moet toepassen. Een methode die zich richt op de naaste. In deze training leer je de onderdelen toepassen dmv video-opdrachten en vaardigheidsoefeningen. Veel gehoorde uitspraken van de naasten: het programma sluit zo goed aan bij wat ik moet doorstaan! Door de 5 stappen te doorlopen ervaren mensen minder stress en voelen zich empowered.

 

Datum training 1 november 2022.

Nog enkele plekken beschikbaar!

De training voor Verslavingskunde Nederland medewerkers zal verzorgd worden door Wendy Schaap en Anita Oliemans werkzaam bij Jellinek Preventie.

Na de training volgt een accreditatieproces waarmee jullie een geaccrediteerd programma kunnen uitvoeren.

 

Voor informatie of aanmelding neem contact op met Wendy Schaap

Wendy.schaap@jellinek.nl of Anita.Oliemans@jellinek.nl of Sonja.basemans@verslavingskundenederland.nl.

 

 

Wil je meer weten over de 5 stappen kijk dan op deze website: Addiction and the Family International Network | Addiction & the Family | AFINet (afinetwork.info)