Reactie Verslavingskunde Nederland op erkenning gameverslaving door WHO in 2022

Reeds vorig jaar heeft het De Wereld Gezondheidsorganisatie gameverslaving erkend, nu hebben ze er ook criteria bij genoemd. De eerste is een zwakke controle over het gamegedrag: het gaat om de frequentie, de intensiteit en de duur van het gamen. Het tweede is dat gamen meer prioriteit heeft dan andere hobby’s en dagelijkse activiteiten. Het derde criterium is dat de gamer doorgaat met spelen terwijl dat negatieve consequenties heeft: het sociale, persoonlijke en familieleven lijdt er onder. Een diagnose van een verslaving kan na twaalf maanden worden gesteld. Als de symptomen erg heftig zijn, kan de diagnose al eerder worden gesteld. 

Deze criteria bieden houvast om mensen die flink in de problemen zitten door het gamen hulp te kunnen bieden. Let wel niet iedere gamer is verslaafd; gamen is populair. Veel gamers ervaren plezier bij het spelen! Echter problematisch gamen komt zeker voor. Instellingen voor verslavingszorg bieden ook behandeling aan mensen met gameverslaving. Vooral bij jongeren zien we deze “nieuwe” gedragsverslaving zeer regelmatig. De psychologische en neurobiologische processen die een rol spelen bij gedragsverslavingen zijn vergelijkbaar met die bij alcohol- en drugsverslaving. De psychische, sociale en maatschappelijke gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Net als bij alle verslavingen, volgen wij ook voor gedragsverslavingen wetenschappelijk bewezen richtlijnen voor behandeling. Tot voor kort viel de financiering van deze behandeling onder onverzekerde zorg. Het is nog steeds onderwerp van gesprek met de zorgverzekeraars maar daar worden hele goede stappen in gezet. Bij sommige instellingen wordt het inmiddels vergoed, mits de juiste criteria worden gehanteerd.

Verslavingskunde Nederland is blij met deze ontwikkeling zodat mensen die hiermee in problemen komen makkelijker hulp kunnen krijgen. In deze tijd waarin we nieuwe gedragingen met een mogelijk verslavend element erin zien ontstaan, is het wel goed om kritisch te blijven en je bij alles af te vragen of het wel echt  een verslaving is en zo ja, wanneer precies? De opgestelde criteria bieden hiervoor zoals gezegd een goed houvast.

In 2015 zocht 537 mensen hulp hiervoor in de verslavingszorg (Ladis kerncijfers). Hoewel het aantal gameverslaafden in absolute aantallen relatief beperkt is, net zoals bij social mediaverslaving (ook een zogenoemde ‘nieuwe verslaving’) zien we dat mensen die bovengenoemde verschijnselen hebben, soms dusdanige problemen ervaren dat ze er niet zelf niet meer uitkomen.

In het RTL Nieuws van 30 mei is (jeugd) verslavingsarts Sjacco van Iwaarden (De Hoop) te zien. Hij wordt geïnterviewd namens Verslavingskunde Nederland over gameverslaving. Het stuk over gameverslaving begint op 2:14 min. Op de site van RTL Nieuws is tevens een artikel hierover te lezen.