Organisatie

De organisatiestructuur van Verslavingskunde Nederland is drieledig: cliënt, professional en bestuurder zijn betrokken bij de processen en projecten. Cliënten worden vertegenwoordigd door Stichting Het Zwarte Gat, het landelijk netwerk van cliëntenraden in de verslavingszorg.

We werken ook nauw samen met de Nederlandse ggz: de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg. Op die manier versterken we elkaar op gemeenschappelijke thema’s, zoals het Waardenetwerk Verslaving en gezonde leefstijl.

Wetenschappelijk platform

Het wetenschappelijk platform van Verslavingskunde Nederland verbindt de wetenschap aan thema’s binnen de verslavingszorg. Het zorgt voor een stevige academische onderbouwing van de verslavingskunde – de fundering van ons expertisenetwerk.

Het platform geeft advies aan bestuurders, programmalijnen en andere betrokkenen bij Verslavingskunde Nederland. Andersom wordt het wetenschappelijk platform door hen gevoed.

Zeven inhoudelijke thema’s

Verslavingskunde Nederland werkt aan zeven inhoudelijke thema’s. Rondom deze thema’s werken zeven uitvoerende teams: de programmalijnen. Zij bestaan uit professionals vanuit de deelnemende partijen uit het hele land.