WIE ZIJN WIJ

 

Verslavingskunde Nederland is een netwerkorganisatie waarin instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers en kenniscentra samenwerken om:

  1. - het behandelbereik van de verslavingskunde te vergroten
  2. - het stigma rondom verslaving te doorbreken
  3. - en de kwaliteit van herstelondersteunende zorg verder te verbeteren

Het gebruik en chronisch misbruik van alcohol en drugs en gedragsverslavingen zorgen vaak voor ernstige problemen. Dit kan zo erg zijn dat personen niet meer normaal kunnen functioneren en de grip op hun leven verliezen. Verslavingskunde Nederland wil bijdragen aan een gezonde en veilige maatschappij door het voorkomen en beperken van individuele en maatschappelijke schade als gevolg van verslaving. 

 

Onder verslavingskunde wordt verstaan: de ontwikkeling en verbetering van professionele-, wetenschappelijke- en cliëntenkennis en cliëntenervaring met betrekking tot preventie, herstel en reclassering bij verslavingsproblematiek. Er is gekozen voor de naam Verslavingskunde Nederland omdat de volledige expertise van de sector wordt ingezet in het brede maatschappelijke veld waar verslavingsproblematiek aan de orde is, breder dan enkel de zorg.

 

Kernleden Verslavingskunde Nederland:

Partners Verslavingskunde Nederland:


Verslavingskunde Nederland is partner van:
Nationaal Preventieakkoord

Alliantie Nederland Rookvrij

Alliantie Alcoholbeleid Nederland
Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek 

Kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie

Onderzoeksconsortium opioiden 

 

Verslavingskunde Nederland is nauw verbonden met brancheorganisatie de Nederlandse ggz.