WIE

 

Verslavingskunde Nederland is een netwerk waarin instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers, kenniscentra en brancheorganisatie GGZ Nederland samenwerken om:

  1. - het behandelbereik van de verslavingskunde te vergroten
  2. - het stigma rondom verslaving te doorbreken
  3. - en de kwaliteit van herstelondersteunende zorg verder te verbeteren

Het gebruik en chronisch misbruik van alcohol en drugs en gedragsverslavingen zorgen vaak voor ernstige problemen. Dit kan zo erg zijn dat personen niet meer normaal kunnen functioneren en de grip op hun leven verliezen. Verslavingskunde Nederland wil bijdragen aan een gezonde en veilige maatschappij door het voorkomen en beperken van individuele en maatschappelijke schade als gevolg van verslaving. 

 

Onder verslavingskunde wordt verstaan: de ontwikkeling en verbetering van professionele-, wetenschappelijke- en cliëntenkennis en cliëntenervaring met betrekking tot preventie, herstel en reclassering bij verslavingsproblematiek. Er is gekozen voor de naam Verslavingskunde Nederland omdat de volledige expertise van de sector wordt ingezet in het brede maatschappelijke veld waar verslavingsproblematiek aan de orde is, breder dan enkel de zorg.

 

Wie maken deel uit van Verslavingskunde Nederland?

Verslavingskunde Nederland is partner van de Alliantie Nederland Rookvrij