Dagelijks Bestuur:

 • G.J.W.C.M. Tibosch MPM, Voorzitter Verslavingskunde Nederland, Bestuurder Novadic-Kentron
 • Prof. dr. G.G. Anthonio, Secretaris Verslavingskunde Nederland, Voorzitter RvB Verslavingszorg Noord Nederland
 • J. ten Dam MBA, Penningmeester Verslavingskunde Nederland, Directeur bedrijfsvoering Jellinek
 • H. Hartevelt, Het Zwarte Gat

Stuurgroep:

 

 • Prof. dr. G.G. Anthonio, Voorzitter Programmaraad en Secretaris Dagelijks Bestuur Verslavingskunde Nederland, Voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland, Voorzitter NISPA en Bijzonder Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen.
 • J. ten Dam MBA, Directeur bedrijfsvoering Jellinek, lid Dagelijks Bestuur Verslavingskunde Nederland (penningmeester)
 • M. Derks BN, Manager Verslavingszorg  – gemandateerd namens bestuur Vincent van Gogh instituut
 • Prof. dr. R.C.M.E. Engels, Voorzitter Raad van bestuur Trimbos-instituut
 • H. Hartevelt, Vicevoorzitter cliëntenorganisatie Stichting het Zwarte Gat
 • H.A. de Heer, Algemeen directeur Leger des Heils W&G Gelderland
 • Dr. R. Hilse, Manager Zorg, gemandateerd namens bestuur Mondriaan
 • Drs. R. Kasander, Programmamanager Verslavingskunde Nederland
 • Drs HJ van Kersen MBA, Bestuurssecretaris Trimbos instituut
 • K. C. Keuch, Voorzitter cliëntenorganisatie Stichting het Zwarte Gat
 • Dr. H. Klaver - (forensisch) Psychiater Tactus Verslavingszorg
 • Drs. M. Kwist, Secretaris Netwerk Verslavingszorg GGZ Nederland
 • Drs. R.J. T. Rutten, Raad van Bestuur Tactus (bestuurslid GGZ Nederland)
 • Dr. H. Sigling, Psychiater, Specialismeleider Verslaving, Parnassia Groep
 • Y.J. van Stiphout, Bestuursvoorzitter Antes
 • G.J.W.C.M. Tibosch MPM, Bestuurder Novadic-Kentron, Voorzitter Verslavingskunde Nederland, Lid GGZ Nederland commissie financiering en bekostiging, onderhandeling zelfonderzoeken met ZN, Lid bestuur SVG, Voorzitter netwerk verslavingszorg GGZ Nederland, lid bestuur GGZ Ecademy
 • Drs. G.J. Tupker, Bestuurder Parnassia Groep zorgbedrijven i-psy, PsyQ en Brijder verslavingszorg
 • M.J. Verschuure – Voorzitter Raad van Bestuur IrisZorg

  

Programmaraad:

 • Prof. dr. G.G. Anthonio, Voorzitter Programmaraad en Secretaris Dagelijks Bestuur Verslavingskunde Nederland, Voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland, Voorzitter NISPA en Bijzonder Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen.
 • F. Bary, Bestuurslid Het Zwarte Gat
 • Mr. dr. R. Bovens, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University 
 • Dr. V. J. A. Buwalda, Geneesheer-directeur Novadic-Kentron
 • D. van Etten RN MANP, verpleegkundig specialist GGZ bestuurslid The International Nurses Society on Addictions Dutch chapter 
 • Dr. P.G.J. Greeven, Voorzitter Sectie Verslavingspsychologie NIP, klinisch psycholoog, Novadic-Kentron
 • Prof. dr. V. Hendriks, Directeur Parnassia Addiction Centre PARC, bijzonder hoogleraar LUMC
 • Drs. J.A. van Iwaarden, Verslavingsarts KNMG, De Hoop ggz en beroepsvereniging VVGN.
 • Drs. R. Kasander, Programmamanager Verslavingskunde Nederland (Secretaris Programmaraad)
 • Dr. M.W. van Laar, hoofd programma Drug Monitoring & Policy, Trimbos-instituut
 • Prof. dr. D. van de Mheen, Voorzitter en hoogleraar Tranzo School of Social Behavioral Science, Tilburg university
 • Dr. A.F.A. Schellekens, wetenschappelijk directeur NISPA, voorzitter afdeling verslavingspsychiatrie NVvP
 • Drs. M. Spits, Adviseur / Coördinator Verslavingskunde Nederland
 • Dr. W. de Wildt, Directeur behandelzaken Jellinek

 

 

Bureau:

 • Drs R. Kasander,  Programmamanager -  rkasander@verslavingskundenederland.nl
 • Drs. M. Spits, Adviseur / Coördinator - mspits@verslavingskundenederland.nl
 • Drs A. van der Meulen, Kwaliteitsfunctionaris - avdmeulen@verslavingskundenederland.nl
 • Drs. A. Verspoor, Communicatie/Management ass. - averspoor@verslavingskundenederland.nl