Dagelijks Bestuur Verslavingskunde Nederland

 

 • G.J.W.C.M. Tibosch MPM, Voorzitter Verslavingskunde Nederland, Bestuurder Novadic-Kentron
 • Dr. E. Vedel, Directeur Jellinek a.i.
 • Dr. H. Sigling, Secretaris Verslavingskunde Nederland, Psychiater, Specialismeleider Verslaving, Parnassia Groep
 • Drs. R.J. T. Rutten, Raad van Bestuur Tactus (bestuurslid GGZ Nederland)
 • H. Hartevelt, bestuurslid Verslavingskunde Nederland, vicevoorzitter cliëntenorganisatie Stichting het Zwarte Gat

De leden van het Dagelijks Bestuur  en de Ledenraad genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. (statuten art. 5 lid 12)

  

Ledenraad

 

De Ledenraad bestaat uit de bestuurders van de deelnemende organisaties:

 • Prof. dr. G.G. Anthonio, Voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland, Voorzitter NISPA en Bijzonder Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen.
 • Dr. E. Vedel, Directeur Jellinek a.i.
 • M.F. Derks BN, Manager Verslavingszorg  – gemandateerd namens bestuur Vincent van Gogh instituut
 • Drs. D.J. van den Hoek, Algemeen directeur Leger des Heils W&G Gelderland
 • Dr. R. Hilse, Manager Zorg, gemandateerd namens bestuur Mondriaan
 • Drs. R.J. Th. Rutten, Raad van Bestuur Tactus (bestuurslid GGZ Nederland)
 • Dr. H. Sigling, Psychiater, Specialismeleider Verslaving, Parnassia Groep
 • A. Spijker, Raad van Bestuur Parnassia (tevens Antes)
 • G.J.W.C.M. Tibosch MPM, Bestuurder Novadic-Kentron, Voorzitter Verslavingskunde Nederland, Lid GGZ Nederland commissie financiering en bekostiging, onderhandeling zelfonderzoeken met ZN, Lid bestuur SVG, Voorzitter netwerk verslavingszorg GGZ Nederland, lid bestuur GGZ Ecademy
 • Drs. G.J. Tupker, Bestuurder Parnassia Groep zorgbedrijven i-psy, PsyQ en Brijder verslavingszorg
 • E. de Vos, bestuurder De Hoop-Terwille
 • M.J. Verschuure – Voorzitter Raad van Bestuur IrisZorg

 
Bureau Verslavingskunde Nederland:

 • Drs R. Kasander, Programmamanager
 • Drs. M. Spits, Adviseur / Coördinator
 • Drs. A. Verspoor, Communicatiemedewerker
 • A. van der Meulen, Kwaliteitsfunctionaris
 • J. Ooink, Landelijk mediacoördinator
 • A. Schmitt, secretaresse

 

Programmacoördinatoren

 • Drs. M. Spits – programmalijn Uniforme Werkwijze
 • A. van der Meulen – programmalijn Onderwijs en Onderzoek
 • J. Ooink – programmalijn Sociale Inclusie
 • Dr. L. DeFuentes – programmalijn Datamanagement
 • Dr. H. Dupont – programmalijn Preventie
 • C. von Grumbkow – programmalijn Zorg en Veiligheid
 • G.J. Tupker MHA– programmalijn Innovatie

 

Netwerkberaad Verslavingskunde Nederland

 

Het Netwerkberaad bestaat uit het Dagelijks Bestuur, de programmacoördinatoren/bestuurlijk portefeuillehouders van de programmalijnen, en tevens uit wetenschappers, cliëntvertegenwoordiging en vertegenwoordigers van beroepsgroepen:
 

 • Prof. dr. G.G. Anthonio, Voorzitter Netwerkberaad Verslavingskunde Nederland, Voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland, Voorzitter NISPA en Bijzonder Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen.
 • D. van Etten RN MANP, verpleegkundig specialist GGZ bestuurslid The International Nurses Society on Addictions Dutch chapter
 • Dr. P.G.J. Greeven, Voorzitter Sectie Verslavingspsychologie NIP, klinisch psycholoog, Novadic-Kentron
 • Prof. dr. V. Hendriks, Directeur Parnassia Addiction Centre PARC, bijzonder hoogleraar LUMC
 • Drs. J.A. van Iwaarden, Verslavingsarts KNMG, De Hoop ggz en beroepsvereniging VVGN
 • K. C. Keuch, Voorzitter cliëntenorganisatie Stichting het Zwarte Gat
 • Prof. dr. D. van de Mheen, Voorzitter en hoogleraar  Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University
 • Dr. A.F.A. Schellekens, wetenschappelijk directeur NISPA, voorzitter afdeling verslavingspsychiatrie NVvP
 • Prof. dr. A. van Elburg, Kinder- en jeugdpsychiater, Lid Raad van Bestuur Trimbos