Lees voor

Practice-based aanbevelingen voor GHB-detoxificatie (2013)

BehandelingO.b.v. praktijkervaringenProtocolGHB

Dit projectrapport beschrijft de op de praktijk gebaseerde aanbevelingen voor de detoxificatie van patiënten met een stoornis in het gebruik van GHB op basis van de GHB Monitor. De monitor is gestart vanwege de toenemende problematiek van patiënten die GHB gebruiken en er van afhankelijk zijn geworden. De GHB Monitor is tot stand gekomen tussen NISPA en de toenmalige Stichting Resultaten Scoren, het landelijke kenniscentrum voor verslaving, waarin alle grote instellingen voor verslavingszorg participeerden, nu Verslavingskunde Nederland.

GHB is een verslavende stof. Dagelijks gebruik kan leiden tot tolerantie en onthoudingsverschijnselen en zorgt ervoor dat iemand binnen enkele weken verslaafd kan zijn. Soms blijft het bij milde

onthoudingsverschijnselen als tremor, rusteloosheid en slapeloosheid. Er wordt pas gesproken van een echt onthoudingssyndroom als ook hevige angst, motorische onrust, autonome instabiliteit, hallucinaties en delirium optreden. Patiënten gebruiken dan vaak iedere 2 tot 4 uur een dosis. Complicaties kunnen ernstig zijn (tot levensbedreigend) en vragen om intensieve ondersteunende zorg in een medische setting.

In de periode 1996 tot 2010 zijn er ongeveer 700 unieke personen met primaire GHB problematiek aangemeld bij de verslavingszorg. Bijna een derde van hen werd opgenomen (32%). Bijna de helft van de GHB-afhankelijke patiënten heeft secundaire middelenproblematiek. Alcohol, cocaïne, amfetamine en cannabis komen ongeveer in gelijke mate voor als gelijktijdig gebruikt middel.

Het rapport bevat:

  1. Een detoxificatieprotocol GHB voor de intramurale setting
  2. Een detoxificatieprotocol GHB voor de ambulante setting
  3. Een behandelingsprotocol GHB-onthouding in het ziekenhuis
Bekijk onderzoek