EXPERTISE GEBUNDELD

Verslaving is een ernstige ziekte, die voor forse problemen zorgt. Dit kan zo erg zijn dat mensen hun leven niet meer op orde hebben, met individuele problemen en maatschappelijke schade tot gevolg.

 

De ambitie van Verslavingskunde Nederland is verslavingsproblematiek voorkomen en mensen beter bereiken en behandelen. Verslavingskunde Nederland bundelt de volledige expertise van de sector op het gebied van preventie, behandeling, herstel en reclassering in een landelijk expertisenetwerk.

 

VERSLAVINGSZORG

Op zoek naar hulp in de buurt? Bel of mail een van onderstaande aangesloten instellingen: