Antenne 2022-2023 – Regiomonitor drugs en risicojongeren

In samenwerking met 10 verslavingszorgsinstellingen hebben onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam voor de derde keer de ontwikkelingen van (problematisch) middelengebruik bij jonge risicogroepen onderzocht.

Antenne Nederland 2022-2023 schetst een actueel beeld van risicojongeren en hun middelengebruik, verteld door (ambulant) jongeren- en straathoekwerkers. Van keet tot voetbaltribune, van de straat tot clubs en raves.

De regiomonitor ondersteunt professionals en beleidsmakers in het sociale- en veiligheidsdomein bij het begrijpen en duiden van alcohol- en drugsgebruik in risicogroepen die beginnen te experimenteren of al fors gebruiken, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van Verslavingskunde Nederland, met financiering van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Antenne Nederland Regiomonitor drugs en risicojongeren 2022-2023