Zorg en veiligheid

Bij Zorg en veiligheid gaat het om het delen en doorontwikkelen van kennis en kunde over delictgedrag en problematisch middelengebruik, ter verhoging van de veiligheid van de maatschappij. Door als instellingen voor verslavingszorg bij elkaar te komen versterken we elkaar: 1+1=3. We  signaleren trends en vraagstukken, en kijken hoe we deze willen bespreken en verder willen ontwikkelen. Soms wordt daarbij een externe partij betrokken. Samen weten en kunnen we meer!