Download
U kunt hier de Nederlandse versie van de Zelfaudit Rookvrije Zorg downloaden.
zelfaudit rookvrijezorg NL versie 25feb2
Adobe Acrobat document 1.9 MB

 

 

PERSBERICHT 06-02-2018

Verslavingszorg doet aangifte tegen de tabaksindustrie

Tien Verslavingszorg instellingen en Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat doen ook aangifte in de lopende zaak tegen de tabaksindustrie. Deze organisaties zijn, samen met een aantal andere partijen, verenigd in Verslavingskunde Nederland, de landelijke netwerkorganisatie van verslavingszorgaanbieders, kenniscentra en cliëntenorganisaties op het gebied van verslaving.

 

Verslavingskunde Nederland sluit zich hiermee aan bij een groeiend aantal gedupeerden en maatschappelijke organisaties, waaronder recent het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen. GGZ-instelling Parnassia sloot zich vorige week reeds bij de aangifte aan.

 

Misleiding / veroorzaken verslaving

Tabaksverslaving is een ernstige verslavingsziekte, vergelijkbaar met alcohol- en drugsverslavingen. Tabaksverslaving of stoornis in het tabaksgebruik is opgenomen in de DSM-5 als erkende verslavingsdiagnose. Tabaksverslaving is een verslaving die grote gezondheidsschade teweeg brengt en dikwijls de dood tot gevolg heeft. Iedere dag sterven er tientallen mensen in ons land als gevolg van tabaksverslaving of als gevolg van het meeroken. Elk half uur sterft in ons land één roker, en verliezen familieleden, vrienden, kennissen en collega’s een dierbare.

De tabaksindustrie blijkt, door toevoegingen van chemische stoffen en de manier waarop de sigaret geconstrueerd is, opzettelijk de kans op verslaving aan het product door gebruikers te vergroten. Bovendien blijkt de tabaksindustrie rokers en de samenleving als geheel structureel te misleiden over de schadelijkheid van sigaretten. Het moedwillig teweegbrengen van verslaving en zeer schadelijke stoffen toevoegen aan een product, zonder hierover transparant te communiceren, ziet Verslavingskunde Nederland als een zeer laakbaar feit. Verslavingskunde Nederland neemt hiermee stelling tegen de praktijken van de tabaksindustrie.

 

Vanuit de visie om haar expertise op het gebied van verslaving optimaal in te zetten in de maatschappij ziet Verslavingskunde Nederland het als haar taak om deze stap te zetten. Zij hoopt hiermee bij te dragen aan het verminderen van het stigma op verslaving in het algemeen en tabaksverslaving in het bijzonder als “eigen schuld” en de drempel naar de hulpverlening te verlagen.

 

Partijen binnen Verslavingskunde Nederland

De partijen aangesloten bij Verslavingskunde Nederland die deze aangifte onderschrijven zijn: Novadic-Kentron, Jellinek, Verslavingszorg Noord Nederland, Brijder Verslavingszorg, Tactus Verslavingszorg, Mondriaan, Vincent van Gogh Instituut, Antes, Iriszorg, Leger des Heils, Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat en Kenniscentrum Verslaving Resultaten Scoren. Ook GGZ Nederland ondersteunt van harte de aangifte van de aangesloten verslavingszorginstellingen.

 

 

 

 

23 maart 2018: Clubdag Verslavingskunde Nederland

Waarom een Clubdag?

16 oktober is Verslavingskunde Nederland formeel van start gegaan. Een half jaar na deze start zijn inmiddels tien verslavingszorginstellingen, twee kennisinstituten, de brancheorganisatie en de cliëntenorganisatie actief bezig invulling te geven aan de gezamenlijk uitgesproken ambities en doelen. De zeven programmalijnen zijn goed op stoom en vanuit de deelnemende organisaties zijn veel mensen hier inmiddels actief bij betrokken. Deze Clubdag is bedoeld om nader met elkaar kennis te maken, te leren van elkaar en vooruit te kijken naar de toekomst. Het verder versterken  van de samenwerking is een belangrijke component van de middag, ten dienste van de overkoepelende ambitie: “Verslavingsproblematiek voorkomen en meer mensen die kampen met een verslaving aan alcohol, drugs, gokken of andere middelen sneller, efficiënter en effectiever bereiken en behandelen.”

 

Voor wie?

De Clubdag is voor iedereen die werkzaam is bij een bij Verslavingskunde Nederland aangesloten organisatie. Dus zowel voor professionals die al actief zijn binnen een programmalijn als voor degene die meer te weten wil komen over Verslavingskunde Nederland. 

 

 

Download
PROGRAMMA EN AANMELDEN
Uitnodiging Clubdag Verslavingskunde Ned
Adobe Acrobat document 343.4 KB

 

Op 23 maart is er van 10.00-12.00 uur ook een mini-symposium ROOKVRIJE (Verslavings-)Zorg! Samen invulling geven aan een ambitieus doel!
MEER INFO

 


16 oktober 2018: Landelijk Congres Verslavingskunde Nederland

 

Op 16 oktober 2018 organiseert Verslavingskunde Nederland een landelijk congres, met diverse presentaties en workshops. Noteer alvast de datum in uw agenda. Meer over dit congres volgt spoedig.