Impressie Clubdag Verslavingskunde Nederland 23 maart 2018

 

De eerste Clubdag van Verslavingskunde Nederland in de Observant in Amersfoort,  had als doel om nader met elkaar kennis te maken, te leren van elkaar en vooruit te kijken naar de toekomst. Voorzitter van Verslavingskunde Nederland Walther Tibosch opende de middag en benadrukte het effectief verder versterken van de samenwerking, meer mogelijk maken met minder geld, als belangrijke component van de middag.

Gastspreker Dewi Segaar, manager samenwerkingen en plaatsvervangend coördinator van de Alliantie Nederland Rookvrij, vertelde met enthousiasme over de effectieve samenwerking tussen verschillende organisaties met een zelfde doel. Daarna gaven de zeven programmalijnen van Verslavingskunde Nederland elk een levendige presentatie van de concrete plannen voor het komende jaar, waarbij het publiek actief participeerde met tips en adviezen. Na de pauze werd er gediscussieerd aan de hand van stevige stellingen rond het thema ‘Herstel’. Daaruit kwamen heldere adviezen die in ontvangst werden genomen door een delegatie van de Stuurgroep bestaande uit bestuurders, behandelaren en cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat.

Tekenaar Olivier Rijcken heeft de middag vastgelegd in een inspirerend beeldverslag. Aan het eind was iedereen het eens: kennis is macht, samenwerken is kracht. En dat was ook de gedachte achter de oprichting van Verslavingskunde Nederland. Nu is het zaak om de opgedane kennis van de middag om te zetten naar plannen voor de toekomst. Nu al geïnteresseerd in de toekomst?

 

Meld je aan voor een persoonlijke uitnodiging van de Landelijke Dag Verslavingskunde op 16 oktober 2018, met als thema: nu en in de toekomst.

 

Tot dan!

 

*********************************************************************************************************************

Download
UITNODIGING
3e Nederlandse Harm Reduction Congres
Dinsdag 17 april 2018, Utrecht
Uitnodiging Harm Reduction congres.pdf
Adobe Acrobat document 338.5 KB
Download
U kunt hier de Nederlandse versie van de Zelfaudit Rookvrije Zorg downloaden.
zelfaudit rookvrijezorg NL versie 25feb2
Adobe Acrobat document 1.9 MB

 

 

PERSBERICHT 06-02-2018

Verslavingszorg doet aangifte tegen de tabaksindustrie

Tien Verslavingszorg instellingen en Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat doen ook aangifte in de lopende zaak tegen de tabaksindustrie. Deze organisaties zijn, samen met een aantal andere partijen, verenigd in Verslavingskunde Nederland, de landelijke netwerkorganisatie van verslavingszorgaanbieders, kenniscentra en cliëntenorganisaties op het gebied van verslaving.

 

Verslavingskunde Nederland sluit zich hiermee aan bij een groeiend aantal gedupeerden en maatschappelijke organisaties, waaronder recent het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen. GGZ-instelling Parnassia sloot zich vorige week reeds bij de aangifte aan.

 

Misleiding / veroorzaken verslaving

Tabaksverslaving is een ernstige verslavingsziekte, vergelijkbaar met alcohol- en drugsverslavingen. Tabaksverslaving of stoornis in het tabaksgebruik is opgenomen in de DSM-5 als erkende verslavingsdiagnose. Tabaksverslaving is een verslaving die grote gezondheidsschade teweeg brengt en dikwijls de dood tot gevolg heeft. Iedere dag sterven er tientallen mensen in ons land als gevolg van tabaksverslaving of als gevolg van het meeroken. Elk half uur sterft in ons land één roker, en verliezen familieleden, vrienden, kennissen en collega’s een dierbare.

De tabaksindustrie blijkt, door toevoegingen van chemische stoffen en de manier waarop de sigaret geconstrueerd is, opzettelijk de kans op verslaving aan het product door gebruikers te vergroten. Bovendien blijkt de tabaksindustrie rokers en de samenleving als geheel structureel te misleiden over de schadelijkheid van sigaretten. Het moedwillig teweegbrengen van verslaving en zeer schadelijke stoffen toevoegen aan een product, zonder hierover transparant te communiceren, ziet Verslavingskunde Nederland als een zeer laakbaar feit. Verslavingskunde Nederland neemt hiermee stelling tegen de praktijken van de tabaksindustrie.

 

Vanuit de visie om haar expertise op het gebied van verslaving optimaal in te zetten in de maatschappij ziet Verslavingskunde Nederland het als haar taak om deze stap te zetten. Zij hoopt hiermee bij te dragen aan het verminderen van het stigma op verslaving in het algemeen en tabaksverslaving in het bijzonder als “eigen schuld” en de drempel naar de hulpverlening te verlagen.

 

Partijen binnen Verslavingskunde Nederland

De partijen aangesloten bij Verslavingskunde Nederland die deze aangifte onderschrijven zijn: Novadic-Kentron, Jellinek, Verslavingszorg Noord Nederland, Brijder Verslavingszorg, Tactus Verslavingszorg, Mondriaan, Vincent van Gogh Instituut, Antes, Iriszorg, Leger des Heils, Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat en Kenniscentrum Verslaving Resultaten Scoren. Ook GGZ Nederland ondersteunt van harte de aangifte van de aangesloten verslavingszorginstellingen.

 

 

 

 


16 oktober 2018: Landelijk Congres Verslavingskunde Nederland

 

Op 16 oktober 2018 organiseert Verslavingskunde Nederland een landelijk congres, met diverse presentaties en workshops. Noteer alvast de datum in uw agenda. Meer over dit congres volgt spoedig.