Presentaties Landelijke Dag Verslavingskunde Nederland

Een geslaagde Landelijke Dag van Verslavingskunde Nederland.
Het was een plezier collega’s uit de sector live te kunnen ontmoeten in de Zalen van Zeven in Utrecht. De zes workshops, allen rondom het thema ‘Doen wat werkt’, zaten zo goed als vol. Hieronder vind je de meeste presentaties. Tot slot van de Landelijke Dag werd de Herstelaward uitgereikt. Drie genomineerde projecten (Stigmatools, Inloopruimte Oldenzaal en herstelruimte Emmen) werden gepresenteerd. De prijs ging na stemming van de aanwezigen in de zaal naar Herstelruimte Emmen. Bij een afsluitend hapje en sapje kon nog lang worden nagepraat en genetwerkt.

Keynote Ruud Rutten
Workshop A – Contingentie Management
Workshop B – Autisme en verslaving
Workshop C – Herstelond. leefomgeving
WS D1 – CRA Peter Greeven
WS D2 – CRA Anneleen Kraan
WS D3 – CRA Hendrik Roozen
WS F – Basispakket Preventie