PREVENTIE EN VROEGSIGNALERING

Doel van de programmalijn preventie en vroegsignalering is samen visie te ontwikkelen, kennis uit te wisselen, producten te ontwikkelen en te laten onderzoeken, met als doel het bereik en de kwaliteit van verslavingspreventie te vergroten. Daarmee werken we aan één integraal basispakket. 

Programmacoördinator: Floor van Bakkum Floor.van.Bakkum@jellinek.nl en Sonja Basemans sbasemans@verslavingskundenederland.nlDe Antenne Regiomonitor 2020-2021 brengt alcohol- en drugsgebruik onder risicojongeren in Nederland in kaart. Het jaarlijkse onderzoek laat een toename zien van het gebruik van alcohol, lachgas en cannabis.

 

De Antenne Nederland, Regiomonitor Drugs en Risicojongeren 2021 is uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met Verslavingskunde Nederland en met financiering van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

 

Lees het volledige rapport. 

Download
Antenne Nederland 2021
De Antenne Regiomonitor 2020-2021 geeft beter zicht op beginnend of problematisch drugsgebruik bij moeilijk bereikbare en/of gemarginaliseerde groepen.
Antenne Regiomonitor 2021.pdf
Adobe Acrobat document 9.1 MB

Of lees het persbericht.


Lokaal samenwerken aan verslavingspreventie

 

Het informatie-instrument ‘Lokaal samenwerken aan verslavingspreventie’ is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in opdracht van de programmalijn Preventie en Vroegsignalering van Verslavingskunde Nederland. Dit interactieve informatie-instrument laat zien hoe instellingen voor verslavingszorg met lokale partners zoals gemeenten kunnen samenwerken aan verslavingspreventie. Het biedt een 'kapstok' voor een gesprek tussen instellingen en gemeenten over integrale aanpak, rollen en interventies. Het maakt bovendien maatwerk mogelijk, omdat instellingen en gemeenten ermee in kunnen spelen op de lokale situatie.

 

Dit informatie-instrument wordt regelmatig geüpdatet. Op deze website kunt u altijd de laatste versie van het Informatie-instrument downloaden. Het is het beste te lezen in een pdf-reader (geen browser), bij voorkeur Acrobat. 

 

 

Download
Lokaal samenwerken aan verslavingspreventie
Informatie-instrument Lokaal samenwerken
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Download
Handleiding bij informatie-instrument
Handleiding Informatie-instrument.pdf
Adobe Acrobat document 299.5 KB

Handreiking TGV

Handreiking voor betere zorg voor kinderen van ouders met verslavingsproblemen, voor beleidsmakers, managers en directies in de verslavingszorg om betere zorg te implementeren in de organisatie. Deze handreiking begint met een beschrijving van de stappen die nodig zijn om het KOV-beleid te implementeren in een verslavingsinstelling.

 

In de eerste bijlage staat achtergrondinformatie over transgenerationele problematiek. In de tweede bijlage staat een aanzet tot functiebeschrijving van een aandachtsfunctionaris KOV.

  

Download
Handreiking voor betere zorg voor kinderen van ouders met verslavingsproblemen
2020 Handreiking TGV.pdf
Adobe Acrobat document 340.0 KB


REGIOMONITOR DRUGS EN RISICOJONGEREN

Binnen de Programmalijn Preventie en Vroegsignalering bestond al lange tijd de behoefte aan een goede regionale monitoring van middelproblematiek en verslaving. Het betreft daarbij een onderzoek naar minder goed bereikbare groepen, als aanvulling op de bestaande monitorinstrumenten in Nederland. In 2019 is daartoe een onderzoek gedaan bij 27 groepen hangjongeren. De Amsterdamse Antenne was daarbij de basis. Uitgangspunten waren: zoveel als mogelijk uniformiteit in de methodiek qua doelgroepen, dataverzameling en rapportage en tegelijkertijd ruimte voor regionale toespitsing. Met deze vorm van monitoring willen we werken aan een landelijke dataset, waarbij regionale gegevens kunnen worden afgezet tegen / vergeleken met de rest van het land, zodat ook het preventieve aanbod door middel van monitoring kan worden aangepast aan de lokale situatie.

 

Download
REGIOMONITOR
regiomonitor 2019.pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB