PREVENTIE EN VROEGSIGNALERING

Doel van de programmalijn preventie en vroegsignalering is samen visie te ontwikkelen, kennis uit te wisselen, producten te ontwikkelen en te laten onderzoeken, met als doel het bereik en de kwaliteit van verslavingspreventie te vergroten. Daarmee werken we aan één integraal basispakket. 

Programmacoördinator: Hans Dupont  - Mondriaan - h.dupont@mondriaan.eu


Handreiking TGV

Handreiking voor betere zorg voor kinderen van ouders met verslavingsproblemen, voor beleidsmakers, managers en directies in de verslavingszorg om betere zorg te implementeren in de organisatie. Deze handreiking begint met een beschrijving van de stappen die nodig zijn om het KOV-beleid te implementeren in een verslavingsinstelling.

 

In de eerste bijlage staat achtergrondinformatie over transgenerationele problematiek. In de tweede bijlage staat een aanzet tot functiebeschrijving van een aandachtsfunctionaris KOV.

  

Download
Handreiking voor betere zorg voor kinderen van ouders met verslavingsproblemen
2020 Handreiking TGV.pdf
Adobe Acrobat document 340.0 KB


REGIOMONITOR DRUGS EN RISICOJONGEREN

Binnen de Programmalijn Preventie en Vroegsignalering bestond al lange tijd de behoefte aan een goede regionale monitoring van middelproblematiek en verslaving. Het betreft daarbij een onderzoek naar minder goed bereikbare groepen, als aanvulling op de bestaande monitorinstrumenten in Nederland. In 2019 is daartoe een onderzoek gedaan bij 27 groepen hangjongeren. De Amsterdamse Antenne was daarbij de basis. Uitgangspunten waren: zoveel als mogelijk uniformiteit in de methodiek qua doelgroepen, dataverzameling en rapportage en tegelijkertijd ruimte voor regionale toespitsing. Met deze vorm van monitoring willen we werken aan een landelijke dataset, waarbij regionale gegevens kunnen worden afgezet tegen / vergeleken met de rest van het land, zodat ook het preventieve aanbod door middel van monitoring kan worden aangepast aan de lokale situatie.

 

Download
REGIOMONITOR
regiomonitor 2019.pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB