Bezorgdheid over risico’s kansspelen (brief Commissiedebat kansspelbeleid)

We zijn bezorgd over de risico’s van kansspelen. Er moeten maatregelen worden genomen die nodig zijn om de risico’s van (online) kansspelen verder terug te dringen.

Ter voorbereiding op het Commissiedebat over het kansspelbeleid geven Verslavingskunde Nederland, de Nederlandse GGZ, de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland en het Trimbos-instituut de leden van de vaste Kamercommissie enkele aandachtspunten mee.

Lees de gehele brief.