Enquête psychische aandoeningen en middelengebruik

Psychische problematiek en middelengebruik komen vaak samen voor, maar de zorg voor mensen met deze twee soorten problematiek is vaak apart georganiseerd. Als zorgprofessional kun je dan te maken krijgen met vragen als: Hoe herken je bepaalde problematiek? Wanneer bied je zelf een behandeling aan, wanneer verwijs je door en waarom? Hoe werk je samen met andere professionals?

De enquête is bedoeld voor zorgprofessionals in de verslavingszorg en de ggz. Draag bij aan meer kennis over psychische problematiek en middelengebruik. Vul jij deze enquête van Akwa GGZ en Verslavingskunde Nederland ook in?