Grote zorgen over de groeiende markt van (online) kansspelen

Op 7 maart 2024 vindt een Commissiedebat plaats over het kansspelbeleid. Verslavingskunde
Nederland, de Nederlandse ggz en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland maken zich
grote zorgen. Ondanks genomen maatregelen groeit de markt van (online) kansspelen en blijft het
onverminderd zaak om de maatregelen gericht op het beschermen van spelers verder aan te scherpen.
Dat helpt gok-gerelateerde schade -waaronder sociale, financiële en gezondheidsschade- én
gokverslaving te voorkomen.

In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid vragen bovenstaande partijen, gezien de urgentie, aanhoudende aandacht voor de volgende zaken:

  • LADIS cijfers: niet enkel sturen op aanmeldcijfers in de verslavingszorg
  • Algeheel reclameverbod
  • Werk maken van én naleven preventiebeleid
  • Investeer in verslavingspreventie en interdepartementale en collegiale samenwerking

Lees de gehele brief