Infosheet voor verantwoord taal- en beeldgebruik over drugs

In de media wordt nog regelmatig onwenselijke communicatie gebruikt bij berichtgeving over drugs. Verkeerd gekozen woorden en beelden kunnen bijdragen aan stigmatisering. En sommige beelden zijn zo expliciet dat ze een trigger kunnen zijn voor mensen die gebruiken. Maar welke woorden moet je dan kiezen? En waar moet je aan denken bij de keuze van een plaatje bij je bericht?

Het Trimbos-instituut heeft, in samenwerking met de programmalijnen Preventie en Sociale Inclusie van Verslavingskunde Nederland, nagedacht over betere alternatieven. Die zijn samengebracht in een tiplijst voor verantwoord taal- en beeldgebruik over drugs.

Deze infosheet is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met openbare berichtgeving over drugs, o.a. voor journalisten, politie, communicatieadviseurs, preventie- en jongerenwerkers.