SOCIALE INCLUSIE

De programmalijn Sociale Inclusie zet ervoor in om een omgeving te creëren waarin mensen met een verslaving hun krachten en mogelijkheden kunnen hervinden en benutten. Dit doen we door bestaande initiatieven op het terrein van sociale inclusie en destigmatisering actief op te zoeken en te ondersteunen.

 

We werken er o.a. aan om op basis van de kwaliteitsstandaard generieke module destigmatisering meer aandacht te genereren voor het belang van destigmatisering in de verslavingszorg. Deze kwaliteitsstandaard geeft professionals concrete handvatten voor het voorkomen of verminderen van stigmatisering van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en verslavingsproblemen. De generieke module beschrijft wat cliënten belangrijk vinden, wat er nodig is en hoe dit georganiseerd kan worden. Om de generieke module te implementeren is een aantal concrete tools ontwikkeld, zoals de infographic Wat doe je tegen stigma, de Dialoogdag, en de Quickscan Destigmatisering

 

Interesse in samenwerking? Neem contact op. 

 

Contactgegevens

Programmacoördinator: Jeannette Ooink - Verslavingskunde Nederland/Tactus Verslavingszorg - jooink@verslavingskundenederland.nl 

 


FACTSHEETS EN PUBLICATIES


Download
Factsheet Herstel en Verslaving
2018
GGZ1830-01 Factsheet Herstel en Verslavi
Adobe Acrobat document 614.6 KB

Download
Factsheet Stigma en Verslaving
2017
GGZ1719-01 Factsheet Stigma en verslavin
Adobe Acrobat document 1.5 MB