SOCIALE INCLUSIE

De programmalijn Sociale Inclusie zet zich ervoor in om een omgeving te creëren waarin mensen met een verslaving of in herstel van een verslaving hun krachten en mogelijkheden kunnen hervinden en benutten. Dit doen we door bestaande initiatieven op het terrein van sociale inclusie en destigmatisering actief op te zoeken en te ondersteunen, zoals Samen Sterk zonder Stigma, Kenniscentrum Phrenos, LEF en Socialrun.

 

Herstel is alleen mogelijk als cliënten niet worden gestigmatiseerd.

 

Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de hulpverleners zelf actief met destigmatisering aan de slag wil. Dat blijkt uit een enquête van het Trimbos-instituut.

 

Gratis e-learningmodule GGZ Ecademy en Samen Sterk zonder Stigma

Met deze gratis e-learningmodule leer je in twee uur wat de impact van (zelf)stigma is en hoe jij nog beter destigmatiserend kunt werken. We bevelen het volgen van deze module van harte aan. 

 

Met behulp van de Generieke Module Destigmatisering werken we aan meer destigmatisering in de verslavingszorg. In juli 2019 nam Zorginstituut Nederland de Generieke module Destigmatisering op in hun Register, dé centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg. Deze kwaliteitsstandaard geeft professionals concrete handvatten voor het voorkomen of verminderen van stigmatisering van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en verslavingsproblemen. De generieke module beschrijft wat cliënten belangrijk vinden, wat er nodig is en hoe dit georganiseerd kan worden. Om de generieke module te implementeren is een aantal concrete tools ontwikkeld, zoals de infographic Wat doe je tegen stigma en de Quickscan Destigmatisering. 

 

Interesse in samenwerking? Neem contact op. 

Contactgegevens

Programmacoördinator: Jeannette Ooink - Tactus Verslavingszorg - j.ooink@tactus.nl 

 


FACTSHEETS EN PUBLICATIES


Download
Factsheet Herstel en Verslaving
2018
GGZ1830-01 Factsheet Herstel en Verslavi
Adobe Acrobat document 614.6 KB

Download
Factsheet Stigma en Verslaving
2017
GGZ1719-01 Factsheet Stigma en verslavin
Adobe Acrobat document 1.5 MB

FILMPJES 


In dit filmpje kijken we met Koen, Nicole, Ahmet en Robbert naar hun herstel bij verslaving. Wat heeft hen geholpen om weer grip te krijgen op hun leven? Wat gaf hen hoop en vertrouwen? En hou houden ze het vol?


Van (zelf)stigma naar empowerment - Reversible Spoken Word Roy Leunen (filmpje Samen Sterk zonder Stigma)