Download
Memo rookvrije ggz en het juridisch kader
Memo-Nggz-over-rookvrije-ggz.pdf
Adobe Acrobat document 191.4 KB

In 2021 zijn we rookvrij!

Alle instellingen aangesloten bij Verslavingskunde Nederland ‘moeten’ in 2021 rookvrij zijn.

Hier heeft Verslavingskunde Nederland voor getekend in het Nationaal Preventieakkoord.

 

We behandelen binnen onze sector alle verslavingen zo ook de verslaving aan tabak.

En we willen een rookvrije organisatie zijn omdat we als zorgorganisaties het goed voorbeeld willen geven. Een goede gezondheid van onze cliënten gaat immers niet samen met roken.

Sterker nog de verslaving aan tabak is de meest voorkomende oorzaak van overlijden in Nederland. Er gaan per jaar ruim 20.000 mensen dood aan de lichamelijke gevolgen van roken. Het leven van een zware roker is gemiddeld 13 jaar korter dan dat van een niet roker

Met het project Rookvrije zorg willen we met elkaar er zorg voor dragen dat onze instellingen rookvrij zijn. We werken hierin nauw samen met de Nederlandse ggz en andere zorgkoepels.


Wat betekent dat rookvrij?

We gebruiken hiervoor 8 pijlers. Als we actief werk verzetten en resultaten halen op deze 8 pijlers kan een instelling met recht zeggen dat zij rookvrij is.

De 8 pijlers zijn:

1. De zorginstelling toont leiderschap bij het implementeren van een rookvrijbeleid.

2. De zorginstelling heeft een communicatie-strategie

3. De zorginstelling zorgt voor passende opleiding en training van medewerkers.

4. De zorginstelling identificeert alle rokers en levert passende zorg.

5. De zorginstelling heeft strategieën om het terrein rookvrij te maken.

6. De zorginstelling heeft personeelsbeleid dat de gezondheid van alle medewerkers

beschermt en bevordert.

7. De zorginstelling draagt bij en bevordert tabaksontmoediging en preventie in de lokale

gemeenschap (maatschappelijke betrokkenheid).

8. De zorginstelling monitort en evalueert regelmatig de implementatie van het

rookvrijbeleid.

 

(Bron: ENSH-Global Network for Tobacco Free Healthcare Services)


Belangrijke informatie

Samen met de landelijke werkgroep rookvrije zorg en het Trimbos-instituut is de toolkit rookvrije zorg ontwikkeld. De toolkit is opgebouwd uit de acht thematische pijlers. Per pijler zijn best practices uit het zorgveld verzameld, maar ook checklists en veelgestelde vragen (FAQ’s). De komende tijd zal de toolkit steeds verder groeien.

https://www.rookvrijezorg.com/


Ondersteuners

Binnen het project Rookvrije Zorg van Verslavingskunde Nederland zijn drie mensen betrokken

1. Anton van Balkom, aanjager / avanbalkom@verslavingskundenederland.nl

2. Attie van der Meulen, projectleider / avdmeulen@verslavingskundenederland.nl

3. Robert van de graaf, expert en verslavingsarts KNMG / r.vandegraaf@vnn.nl